เลือกตามหมวดหมู่
VGI_0

Global Vision International เชื่อมโยงโลกของช้างและคนทั่วโลก

30/11/2022

ไม่ว่าด้วยลักษณะทางกายภาพหรือชีวภาพ ช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์อันหลากหลาย ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม...

water testing

เร่งยุติมฤตยูเชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม เนื่องในสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ

22/11/2022

จากการทำงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย พบว่ากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ตรวจพบเชื้อดื้อยาจำนวน 19 ชนิด ในเนื้อสัตว์และแหล่งน้ำรอบฟาร์มอุตสาหกรรม

ปฐม ออร์แกนิก

“ปฐม ออร์แกนิก” เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตกรสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

21/11/2022

ทายาทรุ่นที่สาม “สวนสามพราน” ผู้ก่อตั้ง Patom Organic Living คุณฟี่-อนัฆ นวราช กับภารกิจปลายน้ำที่นำผลผลิตจากเกษตรกรเครือข่าย “สามพรานโมเดล”...

“พันธมิตรผลิตอาหารปลอดภัย” เปลี่ยนโลกได้ด้วยการเลือกอาหารที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์

“พันธมิตรผลิตอาหารปลอดภัย” เปลี่ยนโลกด้วยการเลือกอาหารใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์

18/11/2022

ทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้การผลิตเนื้อสัตว์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว ภายใน 50 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียและแอฟริกา

a chicken next to antibiotic pills

“เชื้อดื้อยา ภัยเงียบจากฟาร์มอุตสาหกรรม” ปัญหาระดับโลกเชื่อมโยงสวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพคน

18/11/2022

ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากแบคทีเรียดื้อยากว่า 700,000 คนต่อปี และในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 30,000 คน หรือ 1 คนในทุกๆ 15 นาที สถิติอันน่ากลัวนี้...