การปกป้องคุ้มครองสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรา...เช่นคุณ 

มีสัตว์ที่ทุกข์ทรมานอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง แต่เพราะการสนับสนุนจากคุณทำให้ เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือปกป้องสัตว์ได้

  • ในป่า สัตว์ป่าถูกฆ่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างโหดร้ายทารุณ คุณสามารถช่วยเราปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าได้
  • ในพื้นที่ภัยพิบัติ สัตว์ที่ประสบภัยพิบัติก็ต้องการความช่วยเหลือ เราสามารถช่วยชีวิตของสัตว์ที่ประสบภัยและคงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยสัตว์ได้อย่างยั่งยืน
  • สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม สัตว์ในฟาร์มต้องทนทุกข์ทรมานจากความเป็นอยู่ คุณสามารถช่วยเราเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
  • สัตว์ในชุมชน เราสามารถหยุดยั้งการสังหารหมู่สุนัขเพียงเพราะความกลัวโรคพิษสุนัขบ้า เพราะได้รับการสนับสนุนจากคุณ

ร่วมลงชื่อกับเรา

การสนับสนุนของคุณมีค่าอย่างยิ่งสำหรับเรา ร่วมลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

บอกต่อเพื่อนๆ