งานของเรา

เป็นเวลากว่า 55 ปีที่เราทำงานเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวรผ่านการทำงานจาก 14 สำนักงานที่ครอบคลุมทั้งหมด 5 ทวีป ได้แก่

  • แอฟริกา
  • เอเชียแปซิฟิค
  • ยุโรป
  • อเมริกาเหนือ
  • ลาตินอเมริกา เป็นต้น