สนับสนุนโครงการของเรา

รู้สึกเบื่อ??? พร้อมที่จะเปลี่ยนไหม?? เรามาช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมรณรงค์กับโครงการต่างๆของเรา เพื่อยุติความโหดร้ายและการทรมานสัตว์วันนี้

จากประวัติของเราจะเห็นได้ว่าผู้สนับสนุนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์จากการเชิญรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน ชุมชน และบุคคลทั่วไปมาเข้าร่วมอย่างจริงจัง 

เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราที่ร่วมกันทำให้คุณภาพชีวิตของสัตว์นับพันล้านตัวดีขึ้น เราได้หยุดการกระทำอันโหดร้ายต่อสัตว์ทั่วโลก และเรายังคงดำเนินการต่อไปด้วยการสนับสนุนจากคุณเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้เสมอ

ร่วมรณรงค์กับโครงการต่างๆของเรา เพื่อช่วยกันสร้างโลกที่การทารุณกรรมไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป