โครงการของเรา

เรามาช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ร่วมรณรงค์ในโครงการต่างๆของเรา เพื่อยุติความโหดร้ายและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์วันนี้

โครงการสัตว์ฟาร์ม

ในแต่ละปีสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมกว่า 7 หมื่นล้านตัวทั่วโลก ถูกนำมาเพื่อผลิตเป็นอาหารตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ทั้งชีวิตของสัตว์เหล่านี้ต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่และมีคุณภาพชีวิตที่เลวร้าย หากพูดถึงเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ ประเด็นเหล่านี้มักจะถูกละเลย เพราะสัตว์ฟาร์มถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคอยู่แล้ว

Salad
ร่วมปฏิรูประบบอาหารในประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนและมีมนุษยธรรมต่อสัตว์ คน และโลกใบนี้
Farming and Antimicrobial Resistance
ร่วมมือกับเราเพื่อผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีนโยบายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์ม
Stora livsmedelsföretag uppmanar EU att förbjuda burarna
ร่วมยกระดับสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมกว่า 6 หมื่นล้านตัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
Pig in hay at a higher welfare farm in the UK.
ร่วมยกระดับสวัสดิภาพหมูในฟาร์มอุตสาหกรรมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการสัตว์ป่า

สัตว์ป่านับล้านตัวต้องทนทุกข์ทรมานจากการแสวงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ตั้งแต่การนำสัตว์ป่ามาใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การนำสัตว์ป่ามาเป็นอาหารและยาแผนโบราณ รวมถึงการนำสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง มาร่วมยุติความทรมานที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าด้วยกันกับเรา

The elephant Mae Dok in the grass at Burm and Emily's Elephant Sanctuary.
ร่วมยุติการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อสร้างความบันเทิงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
elephant
ร่วมลงชื่อสนับสนุน ’ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม
Tiger i fångenskap
ร่วมมือกับเราเพื่อยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยงที่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์
Two elephants at a sanctuary funded by World Animal Protection
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์มายาวนาน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของปางช้างตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อช้าง ซึ่งจะนำไปสู่สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของช้างเลี้ยงได้จริง