ปกป้องสัตว์ที่อยู่ในชุมชน

สัตว์มีบทบาทที่สำคัญในชุมชนทั่วโลก และเรารณรงค์ผลักดันเพื่อปกป้องพวกเขาทุกวัน

การดำเนินการที่มีประสิทธิผล

ที่ World Animal Protection เราพบวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันสัตว์ในชุมชน และเราก็ดำเนินการทำหน้าที่นั้น ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับรัฐบาลในการจัดการควบคุมประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแทนการกำจัดสุนัขโดยวิธีการสังหารหมู่อย่างไร้มนุษยธรรม เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ และเราป้องกันไม่ให้สัตว์ที่ใช้แรงงานทำงานหนักเกินความสามารถและต้องถูกทำร้าย เรามุ่งมั่นทำสิ่งที่มีความจำเป็นในการปกป้องสัตว์ในชุมชนทั่วโลก