ยุติการสังหารหมู่สุนัข

เรากระตุ้นรัฐบาลทั่วโลกเพื่อที่จะให้มีการยุติการกำจัดสุนัขล้านๆชีวิตในแต่ละปี อย่างไร้มนุษยธรรม เพราะการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเป็นทางออกเดียวเท่านั้นที่จะ ที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ยุติการสังหารหมู่สุนัข

การสังหารหมู่สุนัขนั้นไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขหรือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วิธีเดียวที่จะกำจัดไวรัสพิษสุนัขบ้า ทำได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข อย่างน้อย 70 % ของจำนวนสุนัขในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้มีการ 'สร้างภูมิคุ้มกันทั้งฝูง' ชะลอ​​การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าจนกระทั่งสุนัขเหล่านั้นตายลง ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดการปัญหาที่ผู้คนต้องเผชิญ

สุนัขนับล้านชีวิตถูกกำจัดในแต่ละปี นับเป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์ที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า

การแก้ปัญหาของเรา

การทำงานของเราต้องการที่จะหยุดการทรมานสุนัข โดยเรา

  1. กระตุ้นให้รัฐบาลพิจารณาเลือกที่จะฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และหยุดการสังหารหมู่สุนัข
  2. จัดฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่า การกำจัดสุนัขไม่สามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
  3. แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนจะไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่มีมนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลด้วย

วิธีที่เราป้องกันสุนัข

สุนัขเหมือนกับสัตว์ทุกชนิดที่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมาน ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนในการจัดการกับประชากรสุนัข เราช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เราจะทำทุกทางเพื่อจะหยุดการกำจัดสุนัขอย่างทารุณโหดร้ายอย่างไม่มีเหตุผลที่เกิดขึ้นในทุกปี และเพื่อช่วยให้ชุมชนและสุนัขอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข และมีสุขภาพที่ดี โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป

คุณสามารถสนับสนุนการทำงานของเราได้ตามช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้

  • ติดตามเราได้บน Facebook
  • ติดตามเราได้บน Youtube
  • ติดตามเราได้บน IG
  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารกับเรา

บอกต่อเพื่อนๆ