ปกป้องสัตว์ที่ใช้แรงงานในเขตเวสต์แบงก์

เราทำงานร่วมกับเจ้าของสัตว์ในเขตเวสต์แบงก์เพื่อยุติการทารุณและพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์

ปัญหา

ที่คลินิกสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ที่เราปฏิบัติงานกับพันธมิตร Palestine Wildlife Society เรา เห็นม้า ลา และล่อที่ถูกละเลยทอดทิ้งโดยเจ้าของ ดังนั้นเราได้เริ่มรณรงค์ให้ผู้คนหันมาดูแล รักและห่วงใยสัตว์ของพวกเขา ภายในปี 2015 เราจะมีการแก้ปัญหาการทารุณกรรมนี้ให้สำเร็จในชุมชน 26 แห่งทั่วดินแดนปาเลสไตน์

"ผู้คนจำนวนมากในปาเลสไตน์ยังต้องพึ่งพาสัตว์เหล่านี้เพื่อใช้แรงงาน แต่ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่ถูกต้องนั้นมีจำกัดและไม่ถูกต้อง"

สัตวแพทย์ของเราได้เห็นสัตว์พิการ บาดเจ็บ หรือเป็นโรคขาดสารอาหาร สัตว์บางตัวถูกเฆี่ยนตี มีแผลจากการกดทับจากอุปกรณ์เทียม บังเหียน หรือสายรัดที่ไม่กระชับและไม่ดีพอ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เราได้เริ่มให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้เจ้าของ เห็นประโยชน์ของการดูแลและเห็นอกเห็นใจสัตว์ที่ถูกนำมาใช้แรงงาน

การแก้ปัญหาของเรา

ในแต่ละชุมชน เราฝึกหัดคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถสอนคนอื่นเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลม้าที่ดีโดยม้าจะไม่ถูกทารุณโหดร้าย พวกเขาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้ไปเยี่ยมชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมของเราซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับพวกเขา จากนั้นพวกเขาได้แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากปากต่อปาก การปฏิบัติต่อสัตว์ที่โหดร้ายได้ถูกเปลี่ยนแปลง สวัสดิภาพของสัตว์ได้รับการปรับปรุง และเนื่องจากสัตว์ของพวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น เจ้าของสัตว์นั้นสามารถดำรงและมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย

การทำงานด้านสวัสดิภาพของสัตว์ในแง่ของจำนวนตัวเลข

การทำงานโดยตรงในด้านการดูสัตว์ที่เจ็บป่วยของเราลดลงถึง 50 % หลังจากที่เราได้ฝึกอบรมคนในชุมชนให้รู้จักการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ดี ทำให้เราสามารถทำงานเกี่ยวกับสัตว์ในด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

บอกต่อเพื่อนๆ