สัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม

ในแต่ละปีสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมกว่า 7 หมื่นล้านตัวทั่วโลก ถูกนำมาเพื่อผลิตเป็นอาหารตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ทั้งชีวิตของสัตว์เหล่านี้ต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่และมีคุณภาพชีวิตที่เลวร้าย หากพูดถึงเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ ประเด็นเหล่านี้มักจะถูกละเลย เพราะสัตว์ฟาร์มถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคอยู่แล้ว

ความท้าทายของการผลักดันฟาร์มทั่วโลก

การปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มเป็นปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเริ่มเป็นปัญหาที่หนักและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยภายในปี ค.ศ. 2050 การทำปศุสัตว์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2000 ขณะนี้มีสัตว์ฟาร์มมากกว่า 70,000 ล้านตัวถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค ซึ่งในแต่ละปี 2 ใน 3 ของสัตว์เหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระหรืออยู่ตามธรรมชาติได้

คุณภาพชีวิตของสัตว์ฟาร์ม

สัตว์ฟาร์มส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค และเลี้ยงในระบบการทำปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหมูและไก่ที่จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ สัตว์เหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่นการเลี้ยงแม่หมูในกรงขัง การตัดตอนอวัยวะลูกหมูที่สร้างความเจ็บปวด การเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดอย่างแออัด รวมถึงการใช้ไก่สายพันธุ์โตเร็วที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของไก่อย่างรุนแรง

สภาพแวดล้อมอันเลวร้ายและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างโหดร้ายทารุณสร้างความทุกข์ทรมาน และก่อให้เกิดความเครียด มันถึงเวลาแล้วที่เราจะคิดทบทวนถึงการปฏิบัติต่อสัตว์ที่จะนำมาสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย

การทำงานของเรา

  • เราผลักดันรัฐบาลและหน่วยงานทั่วโลกในการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อปกป้องสัตว์
  • เราสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายที่จะกำหนดอนาคตของการทำฟาร์มสัตว์ทั่วโลก
  • เรามีพันธมิตรในธุรกิจอาหารที่จะเปลี่ยนวิธีที่พวกเขาทำธุรกิจและปกป้องสัตว์
  • เราทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลและมีราคาไม่แพง เพื่อปกป้องสัตว์
  • เราสนับสนุนให้คนเลือกบริโภคอาหารที่ผลิตสอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูง