สัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม

สัตว์ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้เพื่อนำมาเป็นอาหาร ตกในอยู่ในสภาพที่ได้รับความทุกข์ทรมาน และมีความเครียดสูง ถึงเวลาแล้วที่เราจะคิดทบทวนถึงระบบการทำฟาร์ม

ความท้าทายของการผลักดันฟาร์มทั่วโลก

การปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มเป็นปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเริ่มเป็นปัญหาที่หนักและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยภายในปี ค.ศ. 2050 การทำปศุสัตว์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2000 ขณะนี้มีสัตว์มากกว่า 70,000 ล้านตัวถูกเลี้ยงในฟาร์มเพื่อนำมาเป็นอาหารและบริโภค ซึ่งในแต่ละปี 2 ใน 3 ของสัตว์เหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระหรืออยู่ตามธรรมชาติได้ เราได้รณรงค์ ให้เกิดความคืบหน้าในทุกขั้นตอน นับจากการเริ่มเลี้ยงไปจนถึงขั้นตอนการขนส่งเพื่อนำไปฆ่า และเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นับตั้งแต่ปี 2009 การฝึกอบรมการฆ่าอย่างมีมนุษยธรรมของเรา ทำให้สัตว์อีก 80 ล้านตัว มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม: การทำงานของเรา

  • เราผลักดันรัฐบาลและหน่วยงานทั่วโลกในการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อปกป้องสัตว์
  • เราสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายที่จะกำหนดอนาคตของการทำฟาร์มสัตว์ทั่วโลก
  • เรามีพันธมิตรในธุรกิจอาหารที่จะเปลี่ยนวิธีที่พวกเขาทำธุรกิจและปกป้องสัตว์
  • เราทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลและมีราคาไม่แพง เพื่อปกป้องสัตว์
  • เราสนับสนุนให้คนเลือกบริโภคอาหารที่ผลิตสอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูง