Change for Chickens

ไก่พันธุ์เนื้อถูกเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่อย่างทรมานและถูกจำกัดเสรีภาพในกรง โดยเฉลี่ยแล้วไก่จะมีพื้นที่ในกรงเพียงขนาดเท่ากระดาษ A4 ต่อ 2 ตัวเท่านั้น ซึ่งพวกมันแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้เลย

กรงสเตนเลสจะถูกวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ทำให้ไก่ไม่สามารถมีพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่าง การเดินสำรวจ การอาบฝุ่น หรือการยืนเกาะบนขอนได้ ความแออัด ขาดแสงธรรมชาติ และการเร่งการเจริญเติบโตก่อให้เกิดความเครียด ความอ่อนแอ และติดโรค ไก่บางตัวป่วยจนไม่สามารถยืนได้

คุณสามารถช่วยเรายุติเบื้องหลังความทุกข์ทรมานที่ซ่อนอยู่ในกรงไก่เหล่านี้ เพียงร่วมลงชื่อกับเราเพื่อผลักดันให้ร้านฟาสต์ฟู้ดชั้นนำระดับโลก ร่วมลงนามให้หยุดเลือกใช้เนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงในระบบกรงแบบนี้มาอยู่ในเมนู

ไก่รุ่นใหม่ๆจะถูกคัดสายพันธุ์ ถูกเร่งการเจริญเติบโต  ไก่จะถูกฆ่าใน 42 วัน ขา หัวใจ ปอดของพวกมันจะถูกเร่งให้โต จนขาและกระดูกผิดรูป มีความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจ และเกิดความเครียด  ไม่มีขอนให้เกาะ พวกมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้มากนักและต้องอยู่อย่างขาดแสงจากธรรมชาติ

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อจัดการดูแลสวัสดิภาพของไก่

การเลี้ยงไก่ในระบบกรงเหล่านี้ไม่ได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ยังใช้ระบบการเลี้ยงในกรงแบบนี้ หรือนำเข้าเนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อไก่ในระดับโลก #ChangeForChickens

คุณสามารถสร้างแรงกดดันให้ร้านฟาสต์ฟู้ดชั้นนำระดับโลกหันมาสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพของไก่ได้

บอกต่อเพื่อนๆ

18 กันยายน 2017
เบทาโกร พัฒนาการเลี้ยงสุกร ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ยกเลิกการเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองภายหลังคลอดและระหว่างคลอด เปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มและคอกคลอด ตั้งเป้าครบทุกฟาร์มภายใน 10 ปี ช่วยให้แม่สุกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
07 มิถุนายน 2017
ทีมงานขององค์กรกำลังเร่งกระจาย ชุดช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และอาหารแก่ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงที่ต้องประสบอุทกภัยในศรีลังกา การช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ สามารถช่วยชุมชน และผู้คนโดยรอบที่ต้องพึ่งพาสัตว์เหล่านั้น
12 พฤษภาคม 2016
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ประกาศแต่งตั้ง สตีฟ แม็คไอวอร์ (Steve McIvor) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่อย่างเป็นทางการ สตีฟมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทั้งด้านการดูแลสวัสดิภาพสัตว์และการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
26 กุมภาพันธ์ 2013
Mr. Mike Baker, CEO ของ WSPA ได้ให้มีส่วนในการเปิดเผยรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจวัดสวัสดิภาพของสัตว์ Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) ในงาน สำหรับนัการลงทุนในกรุงลอนดอนสัปดาห์นี้
16 ธันวาคม 2011
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะผู้แทนจากทั่วโลกเข้าหารือกันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี WSPA และองค์กรเพื่อการเกษตรและการพัฒนาจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมแถลงแนวคิดที่สำคัญนี้ด้วย