Change for Chickens

ไก่พันธุ์เนื้อถูกเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่อย่างทรมานและถูกจำกัดเสรีภาพในกรง โดยเฉลี่ยแล้วไก่จะมีพื้นที่ในกรงเพียงขนาดเท่ากระดาษ A4 ต่อ 2 ตัวเท่านั้น ซึ่งพวกมันแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้เลย

กรงสเตนเลสจะถูกวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ทำให้ไก่ไม่สามารถมีพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่าง การเดินสำรวจ การอาบฝุ่น หรือการยืนเกาะบนขอนได้ ความแออัด ขาดแสงธรรมชาติ และการเร่งการเจริญเติบโตก่อให้เกิดความเครียด ความอ่อนแอ และติดโรค ไก่บางตัวป่วยจนไม่สามารถยืนได้

คุณสามารถช่วยเรายุติเบื้องหลังความทุกข์ทรมานที่ซ่อนอยู่ในกรงไก่เหล่านี้ เพียงร่วมลงชื่อกับเราเพื่อผลักดันให้ร้านฟาสต์ฟู้ดชั้นนำระดับโลก ร่วมลงนามให้หยุดเลือกใช้เนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงในระบบกรงแบบนี้มาอยู่ในเมนู

ไก่รุ่นใหม่ๆจะถูกคัดสายพันธุ์ ถูกเร่งการเจริญเติบโต  ไก่จะถูกฆ่าใน 42 วัน ขา หัวใจ ปอดของพวกมันจะถูกเร่งให้โต จนขาและกระดูกผิดรูป มีความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจ และเกิดความเครียด  ไม่มีขอนให้เกาะ พวกมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้มากนักและต้องอยู่อย่างขาดแสงจากธรรมชาติ

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อจัดการดูแลสวัสดิภาพของไก่

การเลี้ยงไก่ในระบบกรงเหล่านี้ไม่ได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ยังใช้ระบบการเลี้ยงในกรงแบบนี้ หรือนำเข้าเนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อไก่ในระดับโลก #ChangeForChickens

คุณสามารถสร้างแรงกดดันให้ร้านฟาสต์ฟู้ดชั้นนำระดับโลกหันมาสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพของไก่ได้

บอกต่อเพื่อนๆ

Your selection returned no results.