การฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม : วิธีการที่เราสามารถลดความทุกข์ทรมานและเจ็บปวดของสัตว์ได้

ตั้งแต่ปี 2007 เราได้ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์โดยคำนึงถึงมนุษยธรรมในประเทศบราซิลและจีน ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตสัตว์ได้มากกว่า 8 พันล้านตัว

การฆ่าอย่างมีมนุษยธรรม

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มนับล้านตัวต้องเผชิญกับความเครียดและความทุกข์ทรมานอย่างมากทั้งก่อนและขณะถูกฆ่า เนื่องจากพนักงานในฟาร์มยังขาดทักษะความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาหาร รัฐบาล และนักวิทยาศาสตร์ในประเทศบราซิล จีน และอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม การทำงานของเราร่วมกับพันธมิตรเหล่านี้ยังช่วยให้สัตวแพทย์ในประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ได้รู้จักการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมด้วย

เพื่อลดความทุกข์ทรมานของสัตว์ เราได้เสนอแนะวิธีการจัดการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นวิธีที่ได้ผล นอกจากนี้ เรายังได้จัดฝึกอบรมแก่บริษัทและหน่วยงานรัฐบาลและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานด้านนี้ด้วย

การฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมคือวิธีการแก้ปัญหาของเรา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงฆ่าสัตว์ภายหลังที่ได้ทำการฝึกอบรม คือ:

  • มีการใช้เทคนิคการจัดการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
  • มีการตระเตรียมการก่อนการฆ่าสัตว์เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาและหยุดความรู้สึกที่เจ็บปวดของสัตว์ได้
  • มีการใช้อุปกรณ์การรัดสัตว์และการฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องมากขึ้น
  • มีการฆ่าสุกรแบบกลุ่มเพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นกับสุกรได้
  • มีการติดตั้งโคมไฟสีฟ้าเพื่อช่วยให้สัตว์ปีกมีอารมณ์ที่สงบได้ก่อนทีจะมีการฆ่า
  • มีการใช้วัสดุกันลื่นและทางลาดเอียงน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บมากเกินไป

เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นไปอย่างยั่งยืน เราจึงได้:

  • ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท โดยการให้คำแนะนำทางด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
  • เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
  • ทำงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์ในการให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม

สิ่งสำคัญคือ การฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมนั้นนอกจากจะเป็นการดีต่อสัตว์เองแล้ว ยังเป็นการดีต่อเศรษฐกิจด้วย

ผลดีต่อภาคธุรกิจ

การศึกษาภายในระยะเวลาห้าปีจากการฝึกอบรมของเรานั้นพบว่า โรงฆ่าสัตว์ที่ใช้วิธีการฆ่าอย่างมีมนุษยธรรมนั้นทำให้บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถทำการแข่งขันในธุรกิจได้ทั่วโลก นอกจากนี้ ศีลธรรมของพนักงานในโรงฆ่าสัตว์ก็มีมากขึ้นและดีขึ้น เพราะมีสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บน้อยลง จึงทำให้เนื้อสัตว์มีคุณภาพดีขึ้น โรงงานฆ่าแห่งหนึ่งในบราซิลพบว่า มีสัตว์ถูกทำร้ายลดลงถึง 63% ภายหลังที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรา

สิ่งที่ได้จากการได้รับการฝึกอบรม
หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมของเรา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ใน บราซิล ซึ่งทุก ๆ วัน จะมีวัวถึง 2000 ตัวต้องถูกฆ่า

อัตราที่สัตว์ได้รับความเจ็บปวดจากการลื่นล้มลดลงถึง 81%
อัตราที่สัตว์ได้รับบาดเจ็บจากขั้นตอนการขนส่งและขนย้ายลดลงถึง 89%
อัตราที่สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานและเจ็บปวดการใช้อุปกรณ์แหลมคมทิ่มแทงและวิธีการฆ่าแบบเดิม ลดลงถึง 53%

กรณีศึกษาในบราซิล

เราได้ฝึกอบรมพนักงานจำนวนกว่า 6,000 คนที่ทำงานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์และบริษัทผู้ผลิตอาหารในประเทศบราซิล เราได้ให้ความช่วยเหลือแก่กระทรวงการเกษตรของบราซิลให้ออกและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ในปี 2013 ด้วย

กรณีศึกษาในประเทศจีน

เราได้ฝึกอบรมบุคลากรจำนวนมากกว่า 6,000 คน จาก 1,200 บริษัท และในมหาวิทยาลัย 15 แห่งในประเทศจีน นอกจากนั้น เรายังได้การทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในจังหวัดและมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนอีกด้วย
นาย Wu Saiping ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ของบริษัท Fujian Shengnong Development ได้กล่าวว่า “หลังจากที่เราได้รับการฝึกอบรมแล้ว เราได้ปรับปรุงระบบการขนส่ง การลำเลียง และการเลี้ยงสัตว์ทั้งขั้นตอนก่อนและระหว่างการเชือด เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นกับสัตว์ และเพื่อให้มั่นใจว่าการฆ่านั้นได้กระทำอย่างมีมนุษยธรรมและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ด้วย”

 

บอกต่อเพื่อนๆ