สัตว์ป่า

ปกป้องคุ้มครองสัตว์ในช่วงวันหยุดพักผ่อน : สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า

สัตว์ป่าทั่วโลกมักถูกนำออกมาจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกมัน หรือถูกเพาะพันธุ์ หรือถูกจับมาเพื่อมาใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงในธุรกิจท่องเที่ยว

พวกมันถูกพรากมาจากแม่ ถูกบังคับอย่างทารุณโหดร้ายถูกนำมาฝึกเพื่อจะใช้ในการแสดงหรือทำกิจกรรมกับมนุษย์ พวกมันต้องใช้ชีวิตตามลักษณะที่พวกมันโดนจับมา โดยไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพวกมัน เรียกได้ว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อความบันเทิงในธุรกิจท่องเที่ยว คือการไม่มีชีวิตของสัตว์ป่า

คนไทยประมาณ 88% เห็นด้วยว่าสัตว์ป่าควรอยู่ในป่า แต่กระนั้นก็ตาม ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เป็นที่รักของคนไทยกลับถูกนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในธุรกิจท่องเที่ยว

บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวที่รักช้าง และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ กลับเป็นผู้สนับสนุนการทรมานพวกมันโดยไม่รู้ตัว เพียงเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามีความโหดร้ายทารุณ อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่พวกเขาเห็น

นั่นคือเหตุผลว่า ในวันที่ 4 ตุลาคม  World Animal Day เราจะเริ่มโครงการของเราพร้อมกันทั่วโลก เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเหลือสัตว์ป่าให้ได้อยู่ในที่ที่พวกมันควรอยู่

เราขอนำเสนอ คู่มือท่องเที่ยววันหยุดอย่างเป็นมิตรกับสัตว์ เพื่อช่วยให้คุณได้รับทราบถึงข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ต่างๆกับสัตว์ ในการท่องเที่ยววันหยุด ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศของคุณหรือในต่างประเทศ