ยุติเกมพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ

เราทำงานเพื่อยุติความทารุณของเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ -

กีฬาเลือดไร้ซึ่งมนุษยธรรมที่ซึ่งหมีเหล่านั้นไม่สามารถปกป้องตัวเองจากการต่อสู้กับ

สุนัขล่าเนื้อที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเพื่อความบันเทิง

ความบันเทิงที่ทารุณ

คนกลุ่มใหญ่ในเขตชานเมืองของปากีสถานรวมตัวกันเพื่อมาดูการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ โดยก่อนการต่อสู้หมีจะถูกกักขังและบังคับให้ทนต่อความเจ็บปวด พวกมันถูกเจาะจมูก และมักจะถูกถอดเขี้ยวและเล็บก่อนการต่อสู้เสมอ พวกมันมักจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลฉกันย์ และยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เมื่อหมีตัวนึงตายวงจรใหม่ก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งกับลูกหมีซึ่งถูกจับออกมาจากป่าและนำมากักขังและทรมาน

เกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อผิดกฎหมายและเป็นสาเหตุของความรุนแรงและความทรมาน - และคุณสามารถช่วนเรายุติมันได้

งานของเรา: เกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 พวกเราทำงานร่วมกับ Pakistan Bioresource Research Centre (BRC) เพื่อยุติเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ นำมาสู่จำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ ซึ่งพวกหมีเหล่านั้นรวมถึงเจ้าของหมีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น งานของเรารวมถึง:

 • ปราบปรามเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อโดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าและองค์กรท้องถิ่นเพื่อแชร์ข้อมูล
 • กวดขันและผลักดันกฏหมายว่าด้วยเรื่องการต่อต้านเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อให้มีผลบังคับใช้
 • มองหามาตรการใหม่ที่ผลักดันให้การมีหมีไว้ในครอบครองหรืออย่างน้อยการนำหมีมาใช้ในการพนัน และการเต้นระบำพื่อการเรี่ยรายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
 • ลดความต้องการในการชมเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ โดยการทำงานร่วมกับอาจารย์ ผู้นำทางศาสนาและผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มความตระหนักว่าเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อขัดแย้งต่อคำสอนทางศาสนาอิสลาม
 • เสนออาชีพทดแทนให้แก่เจ้าของหมี เพื่อให้เจ้าของหมีเหล่านี้เลิกนำหมีมาใช้ในเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ
 • จัดศูนย์พักพิงสำหรับหมีที่ถูกช่วยเหลือจากเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ - ถึงแม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคือหมีควรจะอยู่ในป่า
 • ยับยั้งการทารุณกรรม โดยการสอดส่องและตรวจสอบการลักลอบนำหมีออกจากป่ารวมถึง การเต้นระบำหมีซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้น

ด้วยการสนับสนุนของคุณ พวกเราสามารถยุติเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อในปากีสถานได้

ความคืบหน้า:

 • ในปี พ.ศ. 2557 หมีจำนวน 40 ตัว ถูกใช้ในเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ
 • ในปี พ.ศ. 2543 หมีจำนวน 300 ตัว ถูกใช้ในเกมการพนันการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อ
 • มัสยิดกว่า 11,000 แห่งกระจายข่าวเกี่ยวกับการทำงานของเรา
 • เจ้าของที่กว่า 350 คนหันมาร่วมสนับสนุนการทำงานของเรา
 • หมีจำนวน 27 ตัวอยู่อย่างมีความสุขในศูนย์พักพิงบัลคาซาร์

 

[ร่วมรณรงค์กับเราวันนี้]

 

บอกต่อเพื่อนๆ