ยุติการทำธุรกิจการค้าดีหมี

เราทำงานในเอเชียเพื่อยุติการทารุณกรรมหมีและอุตสาหกรรมการค้าดีหมี โดยเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเราจะประสบความสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายนี้

อุตสาหกรรมการค้าดีหมี

หมีในเอเชียถูกจับเพื่อนำมาเจาะช่องท้องดูดเอาน้ำดี เพื่อนำไปเป็นยาแผนโบราณ ด้วยวิธีการที่โหดร้ายและมีขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้กับหมี หมีที่ถูกจับเป็นต้องพบกับความทุกข์ทรมานและอยู่ในสถานที่สกปรกและคับแคบ อาศัยอยู่ในกรงซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าตู้โทรศัพท์ อุตสาหกรรมการค้าดีหมีเป็นอุตสาหกรรมที่จัดว่าไม่มีความจำเป็นเลย เนื่องจากมียารักษาโรคหรือยาสมุนไพรทางเลือกอื่น ๆ ที่มีราคาไม่แพงและยังสามารถหาได้ง่ายอีกด้วย

อุตสาหกรรมการค้าดีหมี ทำให้เกิด ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและความไม่ยุติธรรมต่อหมีทั่วเอเชีย - และคุณสามารถช่วยเราให้หยุดความโหดร้ายนี้ได้

ความโหดร้ายที่ไม่จำเป็น

ดีหมีถูกดูดออกมาด้วยวิธีการที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม การดูดดีหมีมักจะกระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นสัตวแพทย์และไม่คำนึงว่าการปกป้องคุ้มครองสัตว์เป็นสิ่งสำคัญ หมีบางตัวต้องเผชิญกับความโหดร้ายนี้ตลอดทั้งชีวิต นั่นอาจหมายถึงว่าหมีต้องถูกทรมานถึง 20 ปีหรือจนกว่าจะติดเชื้อ เป็นเนื้องอก หรือทำร้ายตัวเองจนเกิดบาดแผลและถึงแก่ความตายในที่สุด หมีในอุตสาหกรรมการค้าดีหมีมักจะส่งเสียงร้องครวญครางโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดและมีพฤติกรรมเกรี้ยวกราดเนื่องจากมีความวิตกกังวลในระดับสูงสุด นอกจากนั้น หมีหลายตัวยังฟันหักเพราะพวกเขาใช้ฟันกัดกรงเพื่อลดความเครียด

เราสามารถร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อป้องกันไม่ให้หมีในอุตสาหกรรมการค้าดีหมีต้องได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและมีความทุกข์ทางจิตใจ

ดีหมี : การทำงานของเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากหมีในอุตสาหกรรมการค้าดีหมี และเพื่อปกป้องหมีไม่ให้ได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกจองจำชั่วชีวิต การทำงานของเราคือ:

  • เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล หน่วยงานระดับโลก หน่วยงานหรือพันธมิตรในท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปเพื่อหยุดการแสวงหาประโยชน์โดยการเอาเปรียบจากหมี และเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
  • ส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีสำหรับหมีที่ถูกขังในขณะที่เราดำเนินงานยุติอุตสาหกรรมการค้าดีหมีเพื่อเป็นสินค้า
  • ดำเนินการให้มีกฎหมาย นโยบาย การตรวจสอบ และการบังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าหมีที่ถูกขังจะมีพื้นที่ที่เพียงพอในการขยับตัวไปมาได้ และพื้นที่นั้นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับการคุ้มครองให้รอดพ้นจากการถูกดูดดีหมีในทุกรูปแบบ
  • สร้างการรับรู้ถึงวิธีการรักษาโรคทางเลือกอื่น ๆ ที่นอกจากการใช้ดีหมี รวมถึงผลิตภัณฑ์ สมุนไพรและยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และราคาที่ไม่แพง
  • ทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อเรียกร้องและกระตุ้นให้รัฐบาลหันมาใส่ใจและให้คำมั่นต่อชาวโลกที่จะปกป้องหมีและสัตว์ป่าอื่น

ด้วยการสนับสนุนของคุณ เราสามารถยุติอุตสาหกรรมการค้าดีหมีที่ทำให้หมีต้องทนทุกข์ทรมานและเจ็บปวด

 

บอกต่อเพื่อนๆ