กาแฟขี้ชะมด : การรณรงค์ให้เลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติ

 

กาแฟขี้ชะมดจัดว่าเป็นสินค้าที่หรูหรา ซึ่งเรากำลังรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตและขายกาแฟขี้ชะมดนี้ เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชะมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก

กาแฟขี้ชะมด คืออะไร

ตัวชะมดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ออกหากินเวลากลางคืน และเป็นสัตว์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนในเอเชียและแอฟริกา ตัวชะมดช่วยในการสร้างสรรค์กาแฟโดยพวกมันจะกินเมล็ดกาแฟและขับถ่ายออกมา ซึ่งเมล็ดกาแฟเหล่านั้นจะถูกเก็บรวบรวมและนำมาทำความสะอาด กาแฟขี้ชะมดเป็นที่นิยมมากขึ้น แต่เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เหล่าตัวชะมดจึงต้องถูกจับและถูกบังคับให้อยู่ในกรงในสภาพที่ไร้มนุษยธรรมและถูกกระทำอย่างโหดร้าย ดังนั้นเรากำลังผลักดันผู้ขายกาแฟขี้ชะมดที่มาจากธรรมชาติ ไม่นำชะมดมาทรมานโดยกักขังไว้ในกรง หรือที่เรียกว่าการเลี้ยงโดยวิถีธรรมชาติ

ชะมดได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งและได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเมื่อต้องมาเผชิญกับการเอาเปรียบของมนุษย์

กาแฟขี้ชะมดกับปัญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกาแฟขี้ชะมด ชะมดถูกจับโดยกล่องกับดัก บ่วง และสุนัขล่าสัตว์ วิธีการเหล่านี้ ทำให้ชะมดจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ ชะมดส่วนใหญ่ที่ถูกจับได้ จะถูกนำไปขายต่อให้เจ้าของฟาร์มชะมด ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปขายที่ตลาดสำหรับซื้อขายสัตว์ป่า หลังจากที่ชะมดถูกขายแล้ว ชะมดจะถูกบังคับให้ต้องอาศัยอยู่ในกรงขนาดเล็กมากซึ่งพื้นที่นั้นไม่สามารถที่จะเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ได้ ซึ่งชะมดหลายตัวแสดงความเครียดที่ได้รับออกมาอย่างเห็นได้ชัด เดินไปเดินมาอย่างรีบร้อนหรือแม้แต่กระทั่งทำร้ายตัวเอง เหล่าชะมดได้รับการเลี้ยงดูด้านอาหารที่ไม่เพียงพอ และตกอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวตลอดเวลา สัตว์หลายตัวตายก่อน หรือแสดงอาการได้รับบาดเจ็บ
 

กาแฟขี้ชะมด : การแก้ปัญหา

กาแฟจากธรรมชาติ หรือจากชะมดที่เลี้ยงโดยวิถีธรรมชาติ เป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่มีมนุษยธรรมและจะช่วยให้ชะมดป่าได้อยู่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกเขา และนั่นหมายถึงชุมชนชนบทยังสามารถที่จะสร้างรายได้ ได้บ้าง โดยการเก็บและการขายเมล็ดกาแฟที่ชะมดขับถ่ายออกมา ผู้ที่เชียวชาญด้านกาแฟก็ต้องการกาแฟที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์จากความหวาดกลัวของชะมด หรือทำให้ชะมดต้องถูกทรมานอย่างโหดร้าย ถูกกักขังอยู่ในกรง ซึ่งเป็นการทำลายวิถีแบบดั้งเดิมที่ทำมา

สิ่งที่เรากำลังรณรงค์

เรากำลังรณรงค์เพื่อหยุดการขายกาแฟขี้ชะมดที่ชะมดต้องถูกขังอยู่ในกรง และการรณรงค์นี้กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มต้นด้วยการขอให้ร้านค้าปลีกในประเทศแคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร ตรวจสอบที่มาของกาแฟขี้ชะมด และหยุดขายถ้าหากคนขายไม่สามารถรับรองได้ว่ากาแฟนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ร้านค้าปลีกอย่างน้อย 13 ร้าน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่น ห้าง Harrods และ Selfridges ในสหราชอาณาจักร และ ห้าง Simon Lévelt ในเนเธอร์แลนด์ ได้นำเอากาแฟขี้ชะมดออกจากชั้นวางสินค้าของพวกเขาหรือตกลงที่จะตรวจสอบที่มาของกาแฟเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกาแฟ

ขณะนี้ เรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการรับรองกาแฟ และสนับสนุนความพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกาแฟเพื่อให้การรณรงค์ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรากำลังเจรจากับองค์กร UTZ Certified และ Rainforest Alliance ในการตรวจสอบว่า ผู้ผลิตกาแฟที่ได้รับการรับรองจาก UTZ ว่ามีความรับผิดชอบในการผลิตกาแฟ สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการผลิตกาแฟที่ชะมดต้องถูกขังอยู่ในกรงได้อย่างไร และเรายังทำงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้เพื่อแนะนำมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพวกเขา

บอกต่อเพื่อนๆ