ปกป้องคุ้มครองช้างในประเทศแทนซาเนีย

เราทำงานในประเทศแทนซาเนีย เพื่อช่วยให้เกษตรกรไม่ทำร้ายช้าง และขณะเดียวกันพืชผลที่ปลูกไว้ก็ไม่ถูกทำลาย

สวนเพาะปลูกในแหล่งที่อยู่อาศัยของช้าง

เราได้ทำงานในอุทยานแห่งชาติ Mikumi ในประเทศแทนซาเนียมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้าง และอยู่ใกล้กับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ เนื่องจากช้างมักจะมากินหรือทำลายพืชที่เกษตรกรปลูกไว้ เช่น ข้าวโพด นั่นหมายถึง บางครั้งรายได้ทั้งปีของเกษตรกรในพื้นที่นั้นต้องหายไปหมดเพราะช้างเลยทีเดียว เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกร พวกเขาจึงต้องใช้มาตรการที่รุนแรงที่ฆ่าช้างได้ เช่น วางยาพิษในพืชที่ช้างจะมากิน ดังนั้นเราจึงดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้ช้างปลอดภัยและ ในขณะเดียวกันก็ยังป้องกันพืชไร่ที่เกษตรกรปลูกไว้ได้

เรากำลัง ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างช้างและเกษตรกร โดยการใช้วิธีที่ง่าย ซึ่งนำผึ้งและผงพริกมาใช้

การแก้ปัญหาของเรา

ช้างมักจะเลี่ยงผึ้งและพริก ดังนั้น เราให้เกษตรกรสร้างเกราะป้องกันที่จะไม่เป็นอันตรายต่อช้าง โดยใช้ผึ้งและผงพริก รังผึ้งจะถูกแขวนบนเสาที่ตั้งอยู่นอกฟาร์ม ต้นป่านศรนารายณ์ (Sisal) ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นในท้องถิ่น จะถูกจุ่มลงในส่วนผสมของน้ำมันเครื่องยนต์กับผงพริก แล้วจะนำไปห้อยไว้ที่รั้ว เรามีโครงการให้กู้ยืมและรับฝากเงิน เพื่อช่วยเกษตรสามารถนำเงินไปใช้ในการแก้ปัญหานี้

การทำงานของเราในอนาคต

เกษตรกรในอุทยานแห่งชาติ Mikumi ได้สร้างรั้ว ใหม่และแขวน รังผึ้ง ซึ่งเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงได้เริ่มต้นทำแบบเดียวกัน เรายังทำงานร่วมกับเกษตรกรในการลดความขัดแย้งกับสัตว์ต่างๆ อาทิ สิงโต เสือดาว สุนัขล่าเนื้อไฮยีน่า และปศุสัตว์ เราสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นและ หน่วยงานต่างๆ แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายกันในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาเช่นกัน และเราได้ช่วยรัฐบาลแทนซาเนียร่างกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่าและชุมชน

บอกต่อเพื่อนๆ