สัตว์ป่า ไม่ใช่ผู้ให้ความบันเทิง

สัตว์ป่าต้องทนทุกข์ทรมานตลอดทั้งชีวิต เพื่อให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว

สัตว์ป่าทั่วโลกถูกจับออกมาจากในป่า หรือถูกเพาะพันธุ์ในศูนย์ เพื่อนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พวกมันต้องทนทุกข์ทรมานในทุกขั้นตอนจากกระบวนการที่แสนโหดร้ายนี้ และทนทรมานไปจนตลอดชีวิตของพวกมันในการถูกกุมขัง 

สิงโต เสือ ช้าง และสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ล้วนถูกพรากออกจากอกแม่ของพวกมันตั้งแต่ยังเล็ก และถูกบังคับให้ทนทรมานและฝึกฝนอย่างหนักหน่วง นี่คือทางเดียวที่จะทำให้สัตว์ป่าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เป็นที่น่าเสียใจที่การค้าสัตว์ป่านั้นกำลังเติบโตขึ้นทั่วโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่ทรมานสัตว์ป่านั้นมีอยู่ทั่วภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่น่ากังวลว่าการฝึกฝนอย่างโหดร้าย เช่น การฝึกช้างสำหรับให้นักท่องเที่ยวขี่นั้นกำลังแพร่ขยายเข้าสู่ทวีปแอฟริกาอีกด้วย มีการคาดการณ์ว่าสัตว์นับแสนๆ ตัวกำลังทุกข์ทรมานจากการถูกค้าอย่างโหดเหี้ยม เราจึงต้องลงมือปฏิบัติวันนี้เพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าที่กำลังเติบโตนี้ให้หมดสิ้นลง 

การใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวนั้นเป็นแรงจูงใจสำคัญในการค้าขายสัตว์ป่า สัตว์ป่านับพันล้านตัวทั่วโลกนั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากการค้าสัตว์ป่าทั้งอย่างถูกและผิดกฎหมายในทุกๆ ปี 

ช้าง

ช้างที่ถูกนำมาใช้ในธุรกิจบันเทิงจะถูกพรากจากแม่และครอบครัวของพวกมันตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่เดือน จิตใจมันแตกสลายจากการถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรง ขั้นตอนที่เรียกว่า “ผ่าจ้าน” จะบังคับให้ช้างเชื่องเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับคนได้ การจับแยก การตี และทำร้ายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช้างเด็กเหล่านี้ต้องประสบเท่านั้น 

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์และสังคม พวกมันสามารถเกิดความผิดปกติทางอารมณ์จากความเครียดเหมือนกับมนุษย์ที่ทุกข์ทรมานเมื่อถูกทำร้ายได้เช่นกัน 

การถูกทำร้ายจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของพวกมัน พวกมันมักถูกล่ามโซ่ ไม่สามารถจะแสดงพฤติกรรมทางสังคมได้ตามธรรมชาติ ถูกขังหรือถูกล่ามโซ่อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์และอากาศร้อน และถูกบังคับเพื่อควบคุมด้วยอุปกรณ์ปลายแหลมเช่น ตะขอ 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวทำให้ช้างมีมูลค่าสูงขึ้นในหลายพื้นที่และนำไปสู่การลักลอบจับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง ช้างแก่จะถูกฆ่าทิ้งเพื่อที่จะสามารถจับช้างเด็กได้ เนื่องจากช้างที่แก่จะมีพละกำลังมากเพื่อคอยปกป้องช้างเด็กในครอบครัว จนทำให้มีรายงานว่ามีการใช้ปืนเพิ่มขึ้นในการจับช้างป่า 

เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสัตว์ป่า

  • สร้างความเคลื่อนไหว ด้วยความร่วมมือกันเราจะส่งข่าวสารถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้นำเสนอการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า เราจะทำให้โลกมีความเคลื่อนไหวในทางที่จะช่วยปกป้องชีวิตสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น เราจะผลักดันให้การปกป้องสัตว์ป่าเข้าไปสู่ในวาระการประชุมของคณะรัฐบาลทั่วโลก
  • การทำงานร่วมกับรัฐบาล คณะรัฐบาลต่างๆ มีพันธสัญญาทางจริยธรรมในการปกป้องสัตว์ป่าในประเทศของตน เราจะทำงานร่วมกับคณะรัฐบาลในประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนากฎหมาย และทำให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การทำงานในภาคสนาม เรากำลังทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าสัตว์ป่านั้นจะได้อาศัยอยู่ในป่าที่ที่พวกมันสมควรจะอยู่จริงๆ 

เราจะสืบทอดการยุติสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรมานสัตว์ป่า ในขณะเดียวกันก็ยังปกป้องวิถีชีวิตของมนุษย์ไปพร้อมกัน ก่อนที่เราจะสามารถหยุดความโหดร้ายทารุณต่างๆ ได้นั้น เช่น หมีเต้นระบำเคยเป็นความบันเทิงสำหรับชาวกรีซ ชาวตุรกี และอินเดีย การกระทำเหล่านั้นได้ถูกยุติลงแล้ววันนี้ และเราสามารถช่วยเหลือหมีกว่า 1,000 ตัวจากความโหดร้ายที่พวกมันต้องถูกทารุณไปตลอดชีวิตได้สำเร็จ

ท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสัตว์

 

บอกต่อเพื่อนๆ