การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

หลักสูตรการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของเราช่วยให้นักเรียนทั่วโลกเข้าใจความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์

ทำไมการศึกษาถึงเป็นสิ่งสำคัญ

องค์กรต่างๆ รวมทั้ง องค์การยูเนสโก (UNESCO) รับรองการทำงานของเราในการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และเคารพสิทธิและชีวิตสัตว์ เราสอนหลักสูตรนี้แก่ครู นักเรียน และผู้ที่ทำงานกับสัตว์ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ , แอฟริกา และเอเชีย เป้าหมายของเราคือ สื่อสารว่าทำไมสวัสดิภาพของสัตว์ต่างๆ จึงมีความสำคัญกับผู้คนและโลก และแสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถพัฒนาและสวัสดิภาพของสัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร