สวัสดิภาพสัตว์ : สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

เรามีจัดฝึกอบรมขั้นสูงและให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์สำหรับคนที่ทำงานกับสัตว์ทั่วโลก

การสนับสนุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ความต้องการที่จะสร้างและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีและมีคุณภาพมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายคนที่ทำงานกับสัตว์มักจะหาคอร์สอบรมเกี่ยวกับสัตว์ได้ยาก ดังนั้นเราจึงเปิด โปรแกรม 'แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูง’ (Advanced Concepts in Animal Welfare- ACAW) ซึ่งช่วยให้สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยเกี่ยวกับสัตว์ อาจารย์ มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ สามารถพัฒนาความรู้ของพวกเขาได้ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการการฝึกอบรมกับโปรแกรม ACAW นี้ สามารถที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์นับล้านตัวทั่วโลก

เราทำงานร่วมกับอาจารย์ 450 ท่าน ในประเทศต่างๆ 20 ประเทศแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกาในการสร้างสื่อการเรียนการสอน และการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับสัตว์ คือวิธีการแก้ปัญหาของเรา

มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมโปรแกรม ACAW ทั้ง 35 หลักสูตร ของเราร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบริสทอลแห่งสหราชอาณาจักร

  • โปรแกรม ACAW นี้ได้ถูกนำไปสอนในโรงเรียนฝึกสัตวแพทย์กว่า 850 แห่ง ทั่วโลก
  • ได้รับการแปลและเผยแพร่เป็นภาษาจีน อังกฤษ โปรตุเกส สเปนและไทย
  • รวมถึงหลักสูตรใหม่ในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์น้ำ อย่างเช่น ปลา
  • การจัดการของสัตวแพทย์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ และบทบาทขององค์การเพื่อสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมของเราไปไกลเกินกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วไป เพราะโปรแกรม ACAW การส่งเสริมให้มี

  • การเลือกใช้วิธีการจัดการสัตว์ที่เหมาะสมในโรงเรียน
  • มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่คอยขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์
  • มีการแปลสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอื่นๆ
  • ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์
  • ผลักดันให้มีการออกกฎหมายและแนวทางในการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน

เราทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสุขภาพสัตว์โลกในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงานเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งโรงเรียนฝึกสัตว์แพทย์ควรนำมาใช้ และตลอดปี 2014 ให้ท่านร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอชุดมาตรฐานการศึกษาของสัตวแพทย์ของเรา

โปรดเสนอแนะความคิดของคุณ

บอกต่อเพื่อนๆ