คุณรู้วิธีปกป้องสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยในช่วงการเกิดภัยพิบัติหรือไม่?

Indicates required field

ทำแบบทดสอบการปกป้องสัตว์เลี้ยง

เรียนรู้วิธีปกป้องสัตว์ให้ปลอดภัยในช่วงที่เกิดน้ำท่วมและในช่วงการเกิดภัยพิบัติอื่น ๆ

3 สิ่งที่คุณควรทำให้สัตว์เลี้ยงเมื่อเกิดน้ำท่วมและในช่วงการเกิดภัยพิบัติอื่น ๆ

คุณตอบผิด! คำตอบที่ถูกต้องคือ : รู้ตำแหน่งสถานที่หลบภัย กักเก็บอาหาร และคอยฟังประกาศการอพยพ

และอย่าลืมว่า:

  • เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่หลบภัยนั้นอนุญาตให้สัตว์เข้าไปได้
  • เมื่อน้ำท่วม กรุณาเตรียมอาหารให้พร้อมสำหรับ 1 อาทิตย์ และน้ำสะอาดสำหรับ 1 อาทิตย์ใส่ในภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้
  • ติดตามข่าวและประกาศจากทางการ และทำตามขั้นตอนการอพยพ

ยอดเยี่ยมมาก คุณตอบถูกหมดทุกข้อ!

และอย่าลืมว่า:

  • เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่หลบภัยนั้นอนุญาตให้สัตว์เข้าไปได้
  • เมื่อน้ำท่วม กรุณาเตรียมอาหารให้พร้อมสำหรับ 1 อาทิตย์ และน้ำสะอาดสำหรับ 1 อาทิตย์ใส่ในภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้
  • ติดตามข่าวและประกาศจากทางการ และทำตามขั้นตอนการอพยพ

ใครควรเป็นผู้วางแผนการปกป้องสัตว์เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ถูกต้อง!

แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงเมื่อเกิดอัคคีภัย ไฟดับ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบในสังคม

อย่าลืมว่า: สัตว์จะปลอดภัยเมื่อได้รับการเตรียมพร้อม!

ไม่ถูกต้อง คำตอบคือทุกคน

แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงเมื่อเกิดอัคคีภัย ไฟดับ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบในสังคม

อย่าลืมว่า: สัตว์จะปลอดภัยเมื่อได้รับการเตรียมพร้อม!

ทำไมการนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเป็นประจำจึงสำคัญ?

ถูกต้อง! พวกมันอาจมีส่วนช่วยให้คุณเข้าถึงการให้บริการฉุกเฉินในช่วงการเกิดภัยพิบัติได้

คุณทราบหรือไม่ว่าสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ยอมรับสัตว์นั้นอาจขอดูหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องก่อนที่จะอนุญาตให้พวกมันเข้าพักพิง? เพื่อทำให้ทั้งคนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

กรุณาเตรียมประวัติการฉีดวัคซีนให้พร้อมและเก็บในที่ปลอดภัย ก่อนการเกิดภัยพิบัติ

หมั่นนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลา และหากเป็นไปได้กรุณาตรวจสุขภาพภายใน 2 อาทิตย์ก่อนการเข้าสู่ช่วงที่มีความเสี่ยงจะเกิดภัยพิบัติ

เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง กรุณาฉีดวัคซีนเป็นประจำ

น่าเสียดาย คุณตอบผิด! คำตอบคือพวกมันอาจมีส่วนช่วยให้คุณเข้าถึงการให้บริการฉุกเฉินในช่วงการเกิดภัยพิบัติได้

คุณทราบหรือไม่ว่าสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ยอมรับสัตว์นั้นอาจขอดูหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องก่อนที่จะอนุญาตให้พวกมันเข้าพักพิง? เพื่อทำให้ทั้งคนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

กรุณาเตรียมประวัติการฉีดวัคซีนให้พร้อมและเก็บในที่ปลอดภัย ก่อนการเกิดภัยพิบัติ

หมั่นนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลา และหากเป็นไปได้กรุณาตรวจสุขภาพภายใน 2 อาทิตย์ก่อนการเข้าสู่ช่วงที่มีความเสี่ยงจะเกิดภัยพิบัติ

เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง กรุณาฉีดวัคซีนเป็นประจำ

คุณควรสำรองอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงมากเท่าไหร่ในช่วงการเกิดภัยพิบัติ?

Don't forget them

ถูกต้อง! พวกมันต้องการอาหารเพียงพอสำหรับ 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ยังต้องการน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับ 1 สัปดาห์เช่นกัน

ไม่ถูกต้อง จริง ๆ แล้วพวกมันต้องการอาหารเพียงพอสำหรับ 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ยังต้องการน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับ 1 สัปดาห์เช่นกัน

คุณควรเตรียมสภาพจิตใจของสัตว์เลี้ยงอย่างไรให้พร้อมสำหรับการอพยพ?

ถูกต้อง – ถูกทุกข้อ

คุณควรฝึกให้สัตว์เลี้ยงคุ้นเคยกับกรง การจูง หรือการขึ้นและลงรถ

คุณอาจฝึกซ้อมการอพยพโดยพาพวกมันขึ้น-ลงบันได หรือไปยังสถานที่ปลอดภัย

การฝึกสัตว์ให้คุ้นเคยกับคน สุนัข และแมวตัวอื่นๆ และคอยสังเกตพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา

สิ่งเหล่านี้นอกจากช่วยให้สัตว์เลี้ยงสามารถอพยพไปยังสถานที่หลบภัยได้แล้ว ยังทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีความสุขขึ้น และปลอดภัยขึ้นอีกด้วย

ไม่ถูกต้อง คำตอบคือถูกทุกข้อ!

คุณควรฝึกให้สัตว์เลี้ยงคุ้นเคยกับกรง การจูง หรือการขึ้นและลงรถ

คุณอาจฝึกซ้อมการอพยพโดยพาพวกมันขึ้น-ลงบันได หรือไปยังสถานที่ปลอดภัย

การฝึกสัตว์ให้คุ้นเคยกับคน สุนัข และแมวตัวอื่นๆ และคอยสังเกตพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา

สิ่งเหล่านี้นอกจากช่วยให้สัตว์เลี้ยงสามารถอพยพไปยังสถานที่หลบภัยได้แล้ว ยังทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีความสุขขึ้น และปลอดภัยขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างเมื่อต้องวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ?

ถูกต้อง คุณสามารถขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เพื่อนที่เลี้ยงสัตว์ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นได้

คุณสามารถพูดคุยกับสัตวแพทย์ หรือติดต่อทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสำนักงานเทศบาลเพื่อสอบถามถึงสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ยอมรับสัตว์ได้

หากคุณไม่พบบริการหรือสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ยอมรับสัตว์ กรุณาหารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมการประชุมของชุมชน หรือจัดตั้งสถานที่หลบภัยขึ้นเองในกลุ่มเพื่อนที่มีสัตว์เลี้ยง

การเรียกร้องให้มีบริการเหล่านี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและปกป้องสัตว์ให้ปลอดภัยได้

ไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เพื่อนที่เลี้ยงสัตว์ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นได้

คุณสามารถพูดคุยกับสัตวแพทย์ หรือติดต่อทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสำนักงานเทศบาลเพื่อสอบถามถึงสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ยอมรับสัตว์ได้

หากคุณไม่พบบริการหรือสถานที่พักพิงชั่วคราวที่ยอมรับสัตว์ กรุณาหารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมการประชุมของชุมชน หรือจัดตั้งสถานที่หลบภัยขึ้นเองในกลุ่มเพื่อนที่มีสัตว์เลี้ยง

การเรียกร้องให้มีบริการเหล่านี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและปกป้องสัตว์ให้ปลอดภัยได้

วิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดให้การค้นหาสัตว์เลี้ยงเมื่อมีการอพยพโดยไม่สามารถนำพวกมันไปด้วย หรือเมื่อเกิดการพลัดหลง?

ถูกต้อง – ถูกทุกข้อ

การติดไมโครชิพและป้ายชื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามสัตว์เลี้ยง

หากคุณไม่สามารถอพยพไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงได้ กรุณาเตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับ 1 อาทิตย์ และน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับ 3 วันให้กับพวกมัน

หากคุณต้องอพยพโดยแยกจากสัตว์เลี้ยง คุณควรติดป้ายไว้ที่นอกบ้านว่า “ในบ้านมีสัตว์เลี้ยง” และปล่อยสัตว์ให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย

ไม่ถูกต้อง – คำตอบคือถูกทุกข้อ

การติดไมโครชิพและป้ายชื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามสัตว์เลี้ยง

หากคุณไม่สามารถอพยพไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงได้ กรุณาเตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับ 1 อาทิตย์ และน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับ 3 วันให้กับพวกมัน

หากคุณต้องอพยพโดยแยกจากสัตว์เลี้ยง คุณควรติดป้ายไว้ที่นอกบ้านว่า “ในบ้านมีสัตว์เลี้ยง” และปล่อยสัตว์ให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย

ช่วยทำให้เพื่อนๆของคุณปกป้องสัตว์เลี้ยงได้เช่นกัน

Raja the dog outside his flooded home in India - World Animal Protection

ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว? ยอดเยี่ยมมาก!

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้เรียนรู้วิธีการปกป้องสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยในช่วงการเกิดภัยพิบัติแล้ว

ร่วมเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ต่อไป

แชร์แบบทดสอบนี้ให้แก่เพื่อนๆของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องสัตว์เลี้ยงในช่วงการเกิดภัยพิบัติได้เช่นกัน

Share on Facebook    Share on Twitter

ไม่ต้องกังวลหากคุณตอบผิดหลายข้อ

เรามีข้อมูลมากมายที่สามารถช่วยคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณได้ ดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้ที่ด้านล่างของเพจนี้

ร่วมรับข่าวสารกับเรา

ส่ง

Indicates required field