ร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยหมูนับล้านตัวในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

เราต้องการให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยขายเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่ไม่ขังแม่หมู

สถานการณ์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมฟาร์มหมู หมูส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกเลี้ยงอย่างไม่ได้ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ มีหลายขั้นตอนที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างความทรมานให้กับหมู เช่น การขังแม่หมูในคอก การตัดอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็น การตัดหาง กรอฟัน ขลิบหู  หรือทำหมันอย่างทารุณในลูกหมู เป็นต้น ทำให้หมูรู้สึกเจ็บปวด เครียด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในฟาร์มอุตสาหกรรม

การเลี้ยงหมูแบบไม่ใส่ใจสวัสดิภาพเช่นนี้ ยังเชื่อมโยงกับการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นในฟาร์มหมูอีกด้วย และเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากแบคทีเรียดื้อยาราว 700,000 คนทั่วโลกและ 38,000 คนในประเทศไทย (อ่าน: องค์กรพิทักษ์สัตว์เผยผลทดสอบที่น่าตกใจ การพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในตัวอย่างเนื้อหมูที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต

ร่วมมือกับเราเพื่อช่วยแม่หมูให้พ้นจากความทรมาน และพัฒนาสวัสดิภาพหมูในฟาร์มแบบยั่งยืน

ถึงเวลาแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยต้องสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยประกาศพันธะสัญญาสาธารณะเพื่อหยุดจำหน่ายเนื้อหมูที่จะมาจากฟาร์มที่ขังแม่หมูในคอก ภายในปีพ.ศ. 2571 รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทุกปี

 

การทำงานของเรา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มแรก ฟาร์มผลิต สมาคมเลี้ยงหมูแห่งประเทศไทย กลุ่มที่สอง ผู้บริโภคที่องค์กรรณรงค์แคมเปญให้ตระหนักรู้เรื่องเนื้อหมูที่ปลอดภัย เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้กลุ่มผู้ผลิตได้เลี้ยงหมูอย่างถูกต้อง และกลุ่มที่สาม ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตัวกลางในการนำเนื้อหมูจากผู้ผลิตส่งต่อถึงผุ้บริโภคเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกเนื้อหมูที่ถูกลี้ยงในฟาร์มต้นแบบสร้างสวัสดิภาพที่ดีต่อหมู

ซึ่งทางองค์กรจะมีทีมงานที่พร้อมเข้าไปให้ความรู้ ติดตาม และตรวจสอบฟาร์มที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงหมูแบบเดิม ไม่ใช่เฉพาะแค่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยเท่านั้นที่รณรงค์การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มให้ถูกต้องตามสวัสดิภาพ แต่เป็นเฟรมเวิร์คการส่งเสริมสวัสดิภาพการเลี้ยงหมูทั่วโลก โดยในบางประเทศทำสำเร็จแล้ว อาทิ กลุ่มประเทศยูเค สวีเดน มีการรับรองเนื้อหมูจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารปฏิชีวนะ

ประเทศไทยทำการผลักดันให้ภาครัฐตระหนักการเลี้ยงหมูอย่างถูกต้องเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นระดับการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวัสดิภาพหมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Indicates required field
11,273 signatures out of
10,000
เลือกรับข่าวสารเพิ่มเติมจากเรา

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ