มีหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทยต้องมีชีวิตอยู่ในซองแคบๆที่พวกมันไม่สามารถแม้แต่จะหมุนตัวได้

เราอยากให้หมูถูกเลี้ยงแบบรวมกลุ่ม สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งที่แม่หมูเหล่านี้ทำไม่ได้ในปัจจุบัน

A mother pig looks through the bars of her cage on a factory farm

สัตว์ที่ฉลาดเฉลียว มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น และเป็นสัตว์สังคมนั้นกลับต้องใช้ชีวิตที่โตเต็มวัยอยู่ในซอง ไม่สามารถเคลื่อนไหว ไม่สามารถสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว หรืออยู่ร่วมกับหมูตัวอื่นๆได้  การถูกเข้าซองทำให้พวกมันได้รับความเจ็บปวด การติดเชื้อ และเกิดความเครียดอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการกัดกรงเหล็กและภาวะซึมเศร้า 

การเลี้ยงหมูในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ พวกมันจะได้รับยาปฏิชีวนะเป็นประจำเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในขณะที่หมูที่เลี้ยงในสภาพที่ดีกว่านี้จะมีสุขภาพที่ดีกว่า และไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งหมายความว่าคุณและครอบครัวของคุณจะได้รับประทานเนื้อหมูที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และรสชาติดีกว่า

ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งตัวหมู และคนที่บริโภคเนื้อหมู เพราะเมื่อหมูได้รับการใส่ใจ ก็เท่ากับคนได้รับการใส่ใจ

ร่วมลงชื่อกับเราวันนี้

เพื่อเรียกร้องให้ Tesco Lotus จัดหาเนื้อหมูที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีมาจำหน่าย

Tesco Lotus

เป็นหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเนื้อหมูสดรายใหญ่ที่สุดในประเทศ Tesco Lotus สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูได้โดยการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหมูที่นำมาจำหน่ายนั้นมาจากแหล่งผลิตที่ดูแลหมูอย่างใส่ใจ

เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของคุณที่ได้ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของเราเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จนทำให้ในเดือนสิงหาคม Tops Market ได้ประกาศคำมั่นที่จะนำแม่หมูออกจากซอง 

ยิ่งมีคนร่วมสนับสนุนโครงการมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างพลังในการโน้มน้าวให้ Tesco Lotus มีความเคลื่อนไหวเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ของเราได้โดยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ทราบว่าคุณต้องการให้บริษัทฯ เลือกเนื้อหมูที่มาจากการเลี้ยงหมูในลักษณะต่อไปนี้ :

ปราศจากการเข้าซอง
ได้อยู่ร่วมกับหมูตัวอื่นๆ
สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ เช่น การสร้างคอกของตนเอง
สามารถทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และลดความต้องการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้

มาร่วมกันลงชื่อเพื่อช่วยยกระดับระดับชีวิตของหมูในประเทศไทย เราสามารถร่วมกันทำให้แม่หมูได้รับการเลี้ยงดูอย่างใส่ใจได้

บอกต่อเพื่อนๆ