ชีวิตที่ต้องเจ็บปวด

หากพวกมันสามารถเลือกได้ เมื่ออยู่ตามธรรมชาติ หมูคงเลือกที่จะเดินหาอาหาร
หรือพักผ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ทำจากหญ้าและใบไม้
แต่พวกมันไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในระบบฟาร์มอุตสาหกรรม

Both

แม่หมูถูกบังคับให้เข้าซอง ซึ่งก็คือกรงที่คับแคบ
มันไม่สามารถหมุนตัวได้ กล้ามเนื้อจะฝ่อลงและทำให้พวกมันอ่อนแอ

Both

ลูกหมูจะถูกตัดหรือกรอฟันออก ถูกตัดหาง
และลูกหมูตัวผู้จะถูกตอนตั้งแต่อาทิตย์แรกที่มันเกิดมา
และส่วนใหญ่ไม่มีการบรรเทาอาการปวด

Both

หมูที่ถูกเลี้ยงเพื่อกินเนื้อจะถูกเข้าซองบนพื้นแข็งๆ
พวกมันจะหงุดหงิดและกัดกัน และทุกข์ทรมานจากโรคผิวหนังและโรคต่างๆ

A mother pig looks through the bars of her cage on a factory farm

เหล่าแม่หมูต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรงที่เรียงต่อกันในโรงเรือนขนาดใหญ่
มีเพียงโครงเหล็กที่แยกพวกมันออกจากกัน

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดในระบบอุตสาหกรรมนี้
พวกมันจะต้องตั้งท้องลูกหมูและบ่อยจนกว่า
ร่างกายของพวกมันจะไม่สามารถตั้งท้องได้อีก

พวกมันจะมีปัญหาผิวหนัง ความเจ็บปวด
ปัญหาในระบบการย่อยอาหารและโรคเกี่ยวกับปอด
หมูในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมนั้นไม่มีความสุขในชีวิต
มีแต่ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด

ร่วมลงชื่อกับเราวันนี้

เพื่อเรียกร้องให้ Tesco Lotus จัดหาเนื้อหมูที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีมาจำหน่าย

ทางเลือกที่ดีกว่า

เราสามารถร่วมกันยุติความทุกข์ทรมานเหล่านี้ได้
โดยการนำแม่หมูออกจากกรงมาเลี้ยงรวมกลุ่มกัน
แม่หมูควรได้รับฟางสำหรับเคี้ยวและเล่น ส่วนลูกหมูไม่ควรถูกกรอฟัน
ตัดหางและทำหมันตั้งแต่อายุเพียง 2-3 อาทิตย์
การเลี้ยงหมูให้มีสวัสดิภาพที่ดีนั้นแตกต่างจากการเลี้ยงหมู
ในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมตรงที่สามารถช่วยลดความเครียด การบาดเจ็บ โรคต่างๆ
และลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีการใช้บ่อยเกินไปได้อีกด้วย
ซึ่งบรรดาหมูที่มีสวัสดิภาพที่ดีจะดีกว่าสำหรับคุณและครอบครัว

เสียงของคุณมีความสำคัญ

เมื่อปีที่ผ่านมา (2017) เราได้เรียกร้องให้ ซูเปอร์มาร์เก็ต
เปลี่ยนแปลงการนำเนื้อหมูมาจำหน่าย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของหมู
ในปัจจุบันผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายได้ประกาศถึงความตั้งใจที่จะให้แม่หมูตั้งท้อ
งอยู่ในซองแคบๆ แต่ก็ยังมีผู้ผลิตจำนวนมากที่ใช้วิธีการเดิมอยู่
ซึ่งเนื้อหมูที่มาจากระบบที่แม่หมูนั้นต้องใช้ชีวิตของพวกมันอยู่ในกรงเหล็ก

ที่ขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เย็นขนาดมาตรฐาน
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ผลิตเหล่านั้นไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อหมู
คุณจะช่วยบอกพวกเขาได้หรือไม่? ให้สรรหาหมูที่เลี้ยงอย่างถูกวิธี
(Raise Pigs Right เลี้ยงหมูด้วยใจ)
 ยุติการให้แม่หมูต้องใช้ชีวิตของพวกมันอยู่ในกรงเหล็ก
ที่ขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เย็นขนาดมาตรฐาน
ร่วมลงชื่อกับเราตอนนี้ เพื่อช่วยให้หมูได้รับการเลี้ยงอย่างถูกวิธี

บอกต่อเพื่อนๆ