ผลของการค้นหา

เขียนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2011
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะผู้แทนจากทั่วโลกเข้าหารือกันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี WSPA และองค์กรเพื่อการเกษตรและการพัฒนาจำนวนหนึ่ง
เขียนเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2018
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Supersolid ผู้พัฒนาเกมมือถือจากกรุงลอนดอนเพื่อร่วมปกป้องสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลของเรา ในวันมหาสมุทรโลก 8
  สัตว์ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้เพื่อนำมาเป็นอาหาร ตกในอยู่ในสภาพที่ได้รับความทุกข์ทรมาน และมีความเครียดสูง ถึงเวลาแล้วที่เราจะคิดทบทวนถึงระบบการทำฟาร์ม