ผลของการค้นหา

แม่หมูในฟาร์มอุตสาหกรรมถูกขังอยู่ในคอกที่ขนาดเท่ากับตู้เย็นมาตรฐาน พวกมันต้องใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวดและไม่สามารถหมุนตัวได้ร่วมลงนามกับเรา...
แม่หมูในฟาร์มอุตสาหกรรมถูกขังอยู่ในคอกที่ขนาดเท่ากับตู้เย็นมาตรฐาน พวกมันต้องใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวดและไม่สามารถหมุนตัวได้ร่วมลงนามกับเรา...
ร่วมกันช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น
มาช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทรมานน้อยลงกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น ...
หมูเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดอยากรู้อยากเห็น ในระบบฟาร์มอุตสาหกรรม พวกมันต้องเจอกับความน่าเบื่อ หดหู่ และหงุดหงิดมันจึงกัดกรง ร่วมลงชื่อกับเราตอนนี้...
แม่หมูในฟาร์มอุตสาหกรรมถูกขังอยู่ในคอกที่ขนาดเท่ากับตู้เย็นมาตรฐาน พวกมันต้องใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวดและไม่สามารถหมุนตัวได้ร่วมลงนามกับเรา...
เราขอเวลาคุณเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น
เราขอเวลาคุณเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น
เราขอเวลาคุณเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น...
เราขอเวลาคุณเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น...

Pages