สนับสนุนโครงการของเรา

เบื่อไหมที่ต้องทนเห็นการทรมานและทารุณสัตว์จากประเทศต่างๆ 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมมือกับรัฐบาล, หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน ชุมชน และบุคคลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนให้โลกใบนี้ของเราลด - ละ - เลิก การทรมานและทารุณกรรมสัตว์ให้พวกสัตว์เหล่านั้นได้มีชีวิตตามที่สมควรจะเป็นตามธรรมชาติของพวกมัน

วันนี้ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโลกใบนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ ด้วยการร่วมรณรงค์และสนุบสนุนโครงการต่างๆของเราเพื่อยุติความโหดร้ายและการทรมานสัตว์จากทั่วทุกมุมโลก

เพราะ "คุณ" คือผู้สนับสนุนที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์

องค์กรฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทุกท่านที่ร่วมกันทำให้คุณภาพชีวิตของสัตว์นับพันล้านตัวดีขึ้นพวกเราได้หยุดการกระทำอันโหดร้ายต่อสัตว์ทั่วโลก และยังคงดำเนินการต่อไปด้วยการสนับสนุนจาก"คุณ"เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ