โครงการของเรา

เรามาช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมรณรงค์กับโครงการต่างๆของเรา เพื่อยุติความโหดร้ายและการทรมานสัตว์วันนี้

ช้างและสัตว์ป่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องใช้ชีวิตที่พวกเขาไม่ได้เลือก แต่เราเลือกให้ชีวิตที่ดีกับเขาได้ ร่วมลงชื่อเพื่อยุติการนำช้างมาใช้เพื่อความบันเทิง

นกแก้ว นาก และเต่าดาวอินเดีย อาจจะดูเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ดีแต่พวกมันไม่ใช่ และไม่ควรถูกกักขัง

เราอยากให้หมูถูกเลี้ยงแบบรวมกลุ่ม สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

ทุกหนึ่งภาพ เท่ากับวัคซีนหนึ่งเข็ม จัดฉีดให้น้องหมาจรจัดหนึ่งตัว

ร่วมกันยุติการลักลอบนำสัตว์ป่าออกจากป่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายเซลฟี่

ให้หมูมีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อคุณและครอบครัวสามารถอร่อยกับเนื้อหมูที่มีคุณภาพดี รสชาติดี และปลอดภัยได้

มุ่งมั่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างในศูนย์ต่างๆ 

บรรเทาภาวะภัยแล้งที่ อ.ดอยเต่า

มาเรียนรู้ที่จะป้องกันการทารุณกรรมสัตว์จากการท่องเที่ยว

ทำไมเราจึงปกป้องคุ้มครองสัตว์

ความรักในโลกของสัตว์

ยุติการทารุณกรรมสัตว์

พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เราทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนับล้านๆตัว

จากประวัติของเราจะเห็นได้ว่าผู้สนับสนุนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์จากการเชิญรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน ชุมชน และบุคคลทั่วไปมาเข้าร่วมอย่างจริงจัง 

เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราที่ร่วมกันทำให้คุณภาพชีวิตของสัตว์นับพันล้านตัวดีขึ้น เราได้หยุดการกระทำอันโหดร้ายต่อสัตว์ทั่วโลก และเรายังคงดำเนินการต่อไปด้วยการสนับสนุนจากคุณเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ

ร่วมรณรงค์กับโครงการต่างๆของเรา เพื่อช่วยกันสร้างโลกที่การทารุณกรรมไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป

"We Move the World to Protect Animals"

บอกต่อเพื่อนๆ