โครงการของเรา

เรามาช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมรณรงค์กับโครงการต่างๆของเรา เพื่อยุติความโหดร้ายและการทรมานสัตว์วันนี้

ช้างไทยหลายพันตัวต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายทศวรรษ จากกระบวนการฝึกที่โหดร้ายทารุณเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมลงชื่อกับเราเรียกร้องการยุติความโหดร้ายทารุณต่อช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้หมดไปโดยสมบูรณ์
Change for chickens
คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ในฟาร์มเลี้ยงกว่า 60 ล้านตัวทั่วโลกให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้
piglet
รู้ไหม วันแรกที่ลูกหมูเกิด มันจะถูกตัดหางและตัดฟัน เป็นความเจ็บปวดและโหดร้ายที่ไม่มีอะไรมาเยียวยาได้ !! ร่วมลงชื่อกับเราเพื่อหยุดความทรมานนี้
野生动物友好型生活方式
ช้างและสัตว์ป่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องใช้ชีวิตที่พวกเขาไม่ได้เลือก แต่เราเลือกให้ชีวิตที่ดีกับเขาได้ ร่วมลงชื่อเพื่อยุติการนำช้างมาใช้เพื่อความบันเทิง
ยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงที่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์
เรากำลังกังวลใจอย่างมากกับจำนวนเสือในกรงที่เพิ่มขึ้น จากการผสมพันธุ์เสือที่ไม่ถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ในการค้า และอุตสาหกรรมเพื่อความบันเทิง มาร่วมลงชื่อกับเราวันนี้ เพื่อยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงให้เร็วที่สุด
1 รายชื่อ = 1 วัคซีน สุนัขสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้มากมายหากได้รับการดูแลด้วยความเมตตา และถึงเวลาที่เราควรให้ความสำคัญกับสุนัขได้แล้ว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสุนัขจรจัดกับเรา
“สัตว์เลี้ยงต้องไม่ถูกทอดทิ้งในภาวะภัยพิบัติ” ร่วมลงชื่อรณรงค์ในโครงการ #DontForgetThem เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ
World Animal Protection
นกแก้ว นาก และเต่าดาวอินเดีย อาจจะดูเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ดีแต่พวกมันไม่ใช่ และไม่ควรถูกกักขัง