ปันน้ำใจช่วยเหลือ

การสนับสนุนช่วยเหลือของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสัตว์ทั่วโลก สามารถช่วยให้สัตว์หลุดพ้นจากความหวาดกลัวและทุกข์ทรมาน รอดพ้นจากการถูกล่าจากป่ามากักขังเพื่อการค้า ทุนสนับสนุนจากคุณทุกบาทจะส่งไปช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น

  • หมีในฟาร์มดีหมีประเทศจีน
  • ช่วยวาฬกลับสู่ท้องทะเล
  • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
  • ​ทำหมันสุนัขแทนการสังหาร
  • ​สัตว์ที่ประสบภัยพิบัติจากทั่วโลก
  • เพิ่มสวัสดิภาพในฟาร์มไก่และสุกร
  • ​Wild Life not Entertainer คืนช้างสู่โขลง

 เพราะความช่วยเหลือจากคุณทำให้โลกนี้ใกล้สิ้นสุดการทารุณกรรมสัตว์เข้าไปทุกที

บอกต่อเพื่อนๆ