ปันน้ำใจช่วยเหลือ

การสนับสนุนช่วยเหลือของคุณคือสิ่งสำคญที่สุดสำหรับสัตว์ทั่วโลก สามารถช่วยให้สัตว์หลุดพ้นจากความหวาดกลัวและทุกข์ทรมาน รอดพ้นจากการถูกล่าจากป่ามากักขังเพื่อการค้า ทุนสนับสนุนจากคุณทุกบาทจะส่งไปช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหมีในฟาร์มดีหมีประเทศจีน ไปจนถึงช่วยวาฬกลับสู่ท้องทะเล เพราะความช่วยเหลือจากคุณทำให้โลกนี้ใกล้สิ้นสุดการทารุณกรรมสัตว์เข้าไปทุกที

บอกต่อเพื่อนๆ