การท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก

วิธีการง่ายๆเมื่อคุณท่องเที่ยวพักผ่อนพร้อมช่วยปกป้องสัตว์ให้พ้นจากการถูกทรมาน

สิ่งที่ควรทำ

 • ก่อนที่เราจะออกเดินทาง เราควรจะถามเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการปกป้องคุ้มครองสัตว์จากบริษัททัวร์ก่อน และถ้าบริษัทนั้นๆไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ เราก็ควรจะลองแนะนำและเมื่อคุณออกเดินทางท่องเที่ยว เรามีคำแนะนำง่ายๆที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองสัตว์
 • สัตว์ป่าควรจะอาศัยอยู่ในป่า หากเราอยากจะเห็นพวกมัน เราก็ควรที่จะเข้าไปดูตามวิถีธรรมชาติของพวกมัน
 • ไม่เข้าร่วมการดูไก่ชน สู้วัวกระทิง หรือเทศกาลงานประเพณีที่นำสัตว์มาทรมาน –วัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ข้ออ้างที่จะต้องทำทารุณกรรมต่อสัตว์
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารพื้นเมืองที่มี่สวนประกอบเป็นสัตว์ป่า หรือนำสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยวิธีที่ทารุณ
 • คิดให้ดีก่อนจะไปเที่ยวสวนสัตว์ เพราะสัตว์หลายๆชนิดมักจะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ และการที่เราเข้าไปสัมผัสมันนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็น สวนสัตว์ที่ให้ความสำคัญในเชิงอนุรักษ์นั้น ควรจะต้องมีวิธีการผสมพันธุ์อย่างมีมนุษยธรรม และมีแผนที่จะปล่อยพวกมันกลับสู่ป่าหรืออยู่อย่างธรรมชาติ
 • งดจ่ายเงินเพื่อถ่ายรูปกับสัตว์ป่า เพราะสัตว์เหล่านี้ถูกจับออกมาจากป่า และบางครั้งสัตว์ที่โตเต็มวัยหรือพ่อแม่ของมันก็อาจจะถูกฆ่าในระหว่างทาง สัตว์ส่วนมากถูกวางยาหรือฝึกอย่างโหดร้ายทารุณ หรือบางครั้งอาจจะถูกถอดเขี้ยวเล็บเพื่อไม่ให้ทำอันตรายนักท่องเที่ยว
 • หลีกเลี่ยงการแสดงโชว์ของสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น วาฬ และโลมา เพราะมันเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติและทำให้สัตว์เครียด
 • งดซื้อของที่ระลึกที่ทำมาจากสัตว์ป่า รวมถึงสินค้าที่ทำมาจากขนสัตว์ งา เปลือกหอย ม้าน้ำ เขี้ยว นอแรด และเต่าทะเล
 • หลีกเลี่ยงการขี่สัตว์ป่า เช่น ช้าง เพราะสัตว์เหล่านี้มักถูกจับออกมาจากป่า ไม่ได้รับการดูแลที่ดี ไปจนถึงการฝึกที่ทารุณโหดร้าย

เมื่อเราทำตามคำแนะนำข้างต้น ก็เท่ากับเราช่วยกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์และคอยช่วยดูแลสัตว์ป่าให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ ซึ่งก็คือป่านั่นเอง

มาตรฐานในการดูแลสัตว์ในด้านของการท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลายมาก ดังนั้นเราควรเริ่มรณรงค์เพื่อปกป้องสัตว์จากความทุกข์ทรมาน
 

สิ่งที่เราทำได้

เมื่อเราเห็นสัตว์ถูกทำร้าย หรือถูกใช้งานอย่างทารุณ เราควรจะจดวัน เวลา และสถานที่ รวมถึงจำนวนและประเภทของสัตว์ที่พบ หากเป็นไปได้ถ่ายรูปหรือวีดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน แต่ไม่ใช่การจ่ายเงินเพื่อถ่ายทำมาและนับเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรายงานต่อหน่วยงานในท้องที่

 • สำนักงานท่องเที่ยวท้องถิ่น
 • ตำรวจท้องที่
 • องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ในพื้นที่
 • บริษัททัวร์
 • สวนสัตว์หรือสวนน้ำ (ถ้าเหตุการณ์เกิดที่นั่น)
 • องค์กรหรือสมาคมสวนสัตว์ (ในกรณีที่เป็นเรื่องรุนแรง)
"การฝึกฝนคือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ให้อดอาหาร ถูกจำกัดพื้นที่ เพราะนี่คือวิธีที่จะทำให้สัตว์ป่าหวาดกลัว"

บอกต่อเพื่อนๆ