“คืนช้างสู่โขลง” ให้ช้างได้อยู่อย่างวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ดำเนินงานโครงการ Wildlife. Not Entertainers. มีจุดประสงค์เพื่อให้สัตว์ป่าได้ดำรงชีวิตอยู่ตามวิถีธรรมชาติ ตามที่พวกมันควรจะได้ใช้ชีวิตอยู่ แต่ในปัจจุบันสัตว์ป่าทั่วโลกถูกจับออกมาจากในป่า หรือถูกเพาะพันธุ์เพื่อนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พวกมันล้วนถูกพรากออกจากอกแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ต้องทนทุกข์ทรมานในทุกขั้นตอนของการฝึกฝน ให้อดอาหาร ถูกจำกัดพื้นที่ด้วยการล่ามโซ่สั้นๆ หรือให้อยู่ในกรงที่พอดีตัว   ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เพราะนี่คือวิธีที่จะทำให้สัตว์ป่าหวาดกลัว เชื่อฟังคำสั่ง ทำให้เชื่องจนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สัตว์ป่าถูกบังคับให้แสดงและอาศัยอยู่ในที่จำกัดไปจนตลอดชีวิตขัยของพวกมัน

โครงการ “คืนช้างสู่โขลง” ที่ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดทำขึ้น มีความมุ่งมั่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างในศูนย์ต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากพันธนาการ  การทรมานทั้งปวง ให้ช้างเหล่านั้นสามารถมีชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่การนำช้างเลี้ยงทั้งหมดนั้นกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ

ดังนั้นองค์กรฯ จึงได้มีการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างร่วมกับปางช้าง หรือศูนย์บริบาลช้างที่มีจุดมุ่งหมายอยากให้ช้างได้มีชีวิตอยู่อย่างวิถีธรรมชาติ ไม่ถูกล่าม ไม่ถูกบังคับหรือควบคุมด้วยขอสับ

ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างอย่างแท้จริงนั้น จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตการณ์ดูช้างได้เท่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ช้างไม่ต้องถูกควบคุมและสามารถเข้าสังคมได้ตามธรรมชาติ เข้าถึงแหล่งน้ำและสามารถหาอาหารได้ตามธรรมชาติ และมีการฝึกอบรมควาญช้างให้ดูแลช้างได้อย่างมีมนุษยธรรม

            ปัจจุบันองค์กรฯ ได้ทำงานร่วมกับศูนย์บริบาลช้างบุญรอด (Boon Loot’s Elephant Sanctuary, BLES) อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และ Elephant Valley Thailand อ . เมือง จ. เชียงราย จัดทำเป็นโมเดล หรือปางช้างต้นแบบที่เป็นมิตรกับช้างก่อนที่จะขยายไปยังปางช้างในจังหวัดอื่นๆ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยังคงมุ่งมั่นสร้างพันธมิตรกับปางช้างอื่นๆ เพื่อจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างให้อยู่อย่างมีความสุข ไม่ถูกทารุณทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป โดยคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือกับปางช้างอื่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างเพิ่มเติมในอนาคต

ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการ “คืนช้างสู่โขลง” กับเรา เพื่อช้างจะได้ใช้ชีวิตในวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ

 

 

บอกต่อเพื่อนๆ