สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง

สัตว์ป่านับพันจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการแสวงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

  • ถูกบังคับให้แสดงโชว์
  • ถูกจับแยกกับครอบครัว
  • ถูกบังคับผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยง
  • ถูกกักขังจำกัดอิสรภาพ
  • ถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงมีการนำสัตว์ป่ามาเพื่อสร้างความบันเทิงอยู่ เป็นการสร้างความทรมานสัตว์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนอีกด้วย

หากไม่ร่วมหยุดการนำสัตว์ป่ามาสร้างความบันเทิง เราอาจจะต้องเจอกับภาวะ:

 

  • สัตว์ป่ายังต้องตกอยู่กับการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • การอนุรักษ์สัตวป่าที่ยั่งยืนจะถูกคุกคาม
  • เป็นการเปิดช่องว่างในการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย เช่น การขายอวัยวะสัตว์ป่าในตลาดมืด
  • ชื่อเสียงของประเทศไทยอาจมีภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อสายตาชาวโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจเกิดความเสียหายได้

ร่วมลงชื่อปกป้องช้างไทยกับเรา

ร่วมลงชื่อ
Indicates required field

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับช้างไทย

Vi har finansieret et nyt ”elefantsafari”-område i Thailand. Det kan betyde et nyt liv for elefanter, der tidligere er blevet udnyttet til turistunderholdning – og blive det største elefantreservat i landet.

ประเทศไทยจัดเป็นศูนย์กลางในการใช้สัตว์ป่าในธุรกิจท่องเที่ยวและความบันเทิง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมานานหลายปี สัตว์ป่าที่นิยมมากที่สุด คือช้างและเสือที่ถูกนำเป็นจุดขายอย่างน่าสงสาร

เรามีช้างไทยมากกว่า 2,100 เชือกที่ถูกนำมาในธุรกิจท่องเที่ยว พวกมันจะถูกฝึกตั้งแต่ยังเล็ก ช้างเด็กจะถูกพรากจากแม่ของมันตั้งแต่ยังเล็ก ส่วนช้างวัย 4 ปีขึ้นไปจะถูกกักขัง เฆี่ยนตี ล่ามโซ่ และต้องทำงานๆทุกวันเพื่อการแสดงโชว์ โดยที่พวกมันไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามแบบวิถีของช้างเลย

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย และอยู่คู่กับคนไทยมานาน พวกมันมีความสำคัญทั้งทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ แต่พวกมันกลับถูกละเลย ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเรื่องการอนุรักษ์และสวัสดิภาพช้างอย่างเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกันกับเสือที่ยังขาดกฎหมายห้ามการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง

ร่วมลงชื่อปกป้องช้างไทยกับเรา

ร่วมลงชื่อ
Indicates required field

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

 

ปัญหาของเสือในประเทศไทย

Tiger

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเสือในกรงเลี้ยงกว่า 1,500 ตัวซึ่งไม่ใช่พันธุ์พื้นเมืองของไทย พวกมันไม่ได้ถูกจับผสมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า หากแต่เป็นการเพิ่มจำนวนเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจการสร้างความบันเทิงเท่านั้น

เสือในกรงเลี้ยงจะต้องใช้ชีวิตในกรงอยู่ตลอดเวลาหรือถูกล่ามโซ่ตลอดเวลา ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติของพวกมันมันที่แท้จริงแล้วจะต้องอยู่ในป่า ตามธรรมชาติของเสือจะต้องเดินวันละหลายสิบกิโลเมตร แต่นี่พวกมันต้องถูกบังคับให้แสดงโชว์และถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว

ที่น่าเศร้าไปกว่านั้น เสือยังต้องถูกเกี่ยวข้องในขบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยมีการนำอวัยวะของเสือไปขายในตลาดมืดด้วย อย่างกรณีวัดเสือที่เคยเป็นข่าวดังในปี 2559 ที่มีการเพาะพันธุ์เสือโคร่งในกรงจาก 2 ตัวเพิ่มเป็น 147 ตัวด้วยการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (หรือผสมพันธุ์กันในครอบครัวเดียวกัน) และการเลี้ยงดูที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุให้พวกมันต้องตายไปถึงกว่า 80 ตัว

ร่วมปกป้องสัตว์ป่าจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Elephant at high welfare venue - World Animal Protection