บริษัททริป (Trip)

บริษัททริปดอทคอม หรือ Trip.com เป็นหนึ่งในห้าบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนักท่องเที่ยวผู้มีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ว่ามีความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า

บอก Trip.com ให้หันมาปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า

ประชาชนจะต้องแสดงให้บริษัทท่องเที่ยวเห็นว่า เราจะไม่ยอมให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกต่อไป

และเมื่อประชาชนแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการสนับสนุนให้นำสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์ในการให้ความบันเทิงแล้ว บริษัทท่องเที่ยวต่างๆจะเปลี่ยนนโยบายและยกเลิกการขายตั๋วสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้

เกี่ยวกับ Trip.com

Trip.com เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก และให้คำอธิบายถึงตัวเองว่าเป็น ‘เพื่อนร่วมทางที่คุณสามารถไว้วางใจได้’ แต่กลับขายการท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึง โลมา ช้าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลไพรเมต และสัตว์ตระกูลแมวใหญ่

วิธีการให้คะแนน Trip.com

ส่วนสำคัญของการเปลี่ยนไปสู่การเป็นมิตรกับสัตว์ป่าสำหรับบริษัทท่องเที่ยวก็คือ การไม่ขายตั๋วให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่ใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า ในการประเมินนี้ นักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สาธารณะของ Trip.com เพื่อพิจารณาว่า Trip.com ได้ขายประสบการณ์ที่อันตรายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าที่ถูกกักขังหรือไม่

Trip Wheel TH

การวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ (University of Surrey) ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยและเป็นอิสระ โดย Trip.com ได้รับคะแนนร้อยละ 6 จากการวิจัยแบบครอบคลุมและรอบด้านซึ่งประเมินบริษัทต่างๆใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

  1. ความมุ่งมั่น: นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่สาธารณชนเข้าถึงได้ที่มีอยู่และคุณภาพของนโยบายดังกล่าว รวมถึงความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้กับแบรนด์ต่างๆที่อยู่ภายใต้บริษัทได้
  2. เป้าหมายและผลการดำเนินการ: การมีเป้าหมายที่กำหนดกรอบเวลาซึ่งได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและขอบเขตของเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงการจัดทำรายงานแสดงความคืบหน้าเพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นด้านสวัสดิภาพสัตว์
  3. การเปลี่ยนอุปทานของอุตสาหกรรม: การมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมของทั้งซัพพลายเออร์และอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่การเป็นมิตรกับสัตว์ป่า
  4. การเปลี่ยนอุปสงค์ของผู้บริโภค: เนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหาเชิงความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่มีอยู่ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมผู้บริโภคเพื่อเลือกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า

เมื่อไม่นานมานี้ Trip.com ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลกหรือ Global Sustainable Tourism Council โดยบริษัทประกาศต่อสาธารณชนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่สิ่งที่บริษัทกำลังมุ่งมั่นอยู่ในปัจจุบันกลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชดเชยคาร์บอน และไม่มีการกล่าวถึงเจตนาในการทบทวนข้อเสนอเกี่ยวกับความบันเทิงด้านสัตว์ป่าแต่อย่างใด