ทำไมเราจึงปกป้องคุ้มครองสัตว์

เพราะสัตว์ต่างๆมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตปราศจากความทุกข์ทรมาน เราจึงปกป้องคุ้มครองสัตว์ ด้วยการยุติความโหดร้ายและความทุกข์ทรมานทั่วโลก

วันนี้ เรารณรงค์โครงการต่างๆทั่วโลก

เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลและชุมชนในการปกป้องคุ้มครองสัตว์และดูแลสัตว์

คุณทราบไหมว่า ทุกๆปีสุนัข 3,000 ตัวถูกสังหารหมู่ในเมืองกาลี ประเทศโคลัมเบีย เพียงเพราะความกลัวโรคพิษสุนัขบ้า เรารณรงค์ให้รัฐบาลฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันแทน ซึ่งวิธีการนี้สามารถลดจำนวนสัตว์เร่ร่อนลงถึง 25% และอัตราการกัดกันของสุนัขลดลง และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง มีประชาชนกว่า 10,000 คนยอมจ่ายเงินเพื่อฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่สุนัขของพวกเขาแทนการสังหารหมู่อย่างที่เคยเป็น

ข้อมูล – ยุติการสังหารหมู่สุนัขโดยใช้วิธีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เรายกประเด็นเรื่องสัตว์ไว้ในวาระการประชุมระดับโลก

ทำไม? เพราะรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการประพฤติปฏิบัติต่อสัตว์ได้

ทำอย่างไร? ด้วยการผลักดันให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจมาปกป้องคุ้มครองสัตว์

วันนี้ เราทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทั่วโลก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์จากความทุกข์ทรมาน

คุณทราบไหมว่า กฎหมายยุโรปฉบับเก่าอนุญาตให้มีการขนส่งสัตว์ได้นานกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งทำให้สัตว์เกิดความเครียดได้โดยไม่จำเป็น และเกือบจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นเราจึงเจรจา Minimum Energy Performance Standard (MEPS) และยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหานี้ ให้กำหนดระยะเวลาในการเดินทางขนส่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม - ผลงานล่าสุดของภาครัฐ

เราสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อเปลี่ยนแปลงให้สัตว์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทำไม? เพราะเราทุกคนสามารถช่วยกันพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์

ทำอย่างไร? ด้วยการร่วมมือกันทั้งในชุมชนและภาครัฐเพื่อยุติการทรมานสัตว์

วันนี้เราเน้นการทำงานเพื่อยุติเกมการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อในประเทศปากีสถาน นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานของเราเพื่อยุติความรุนแรงด้วยการรณรงค์ให้ทุกๆคนให้ความเคารพและปกป้องคุ้มครองสัตว์

คุณทราบไหมว่า เราได้ช่วยกันปกป้องคุ้มครองหมีมากว่า 20 ปี แล้ว และได้ยุติการแสดงหมีเต้นระบำในประเทศอินเดีย ตุรกี และกรีซแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม –เรายุติเกมการต่อสู้ระหว่างหมีและสุนัขล่าเนื้อได้อย่างไร

เราช่วยให้โลกเห็นว่าสัตว์มีความสำคัญต่อเราอย่างไร

ทำไม? เพราะประชากรหลายพันล้านคนพึ่งพาอาศัยสัตว์

ทำอย่างไร? แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนและสัตว์

วันนี้ เรารณรงค์ให้ผู้คนเข้าร่วม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์” และปัจจุบันเรามีผู้ร่วมสนับสนุนมากกว่า 2 ล้านคน รวมทั้งองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์มากกว่า 330 กลุ่ม และรัฐบาลจากหลายประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาในการสนับสนุนงานของเรา

คุณทราบไหมว่า ในปีพ.ศ. 2556 เราประสบความสำเร็จในการผลักดันให้องค์กรสหประชาชาติมีมติที่จะรวมสวัสดิภาพสัตว์เข้าสู่วาระการประชุมเป็นครั้งแรก ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม – ร่วมรณรงค์ "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์"

บอกต่อเพื่อนๆ

ข่าวสาร 2560

09 พฤศจิกายน 2017
International Disaster Risk Reduction Day ซึ่งตรงกับ 13 ตุลาคม ของทุกปี องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้คณะรัฐบาลจากทั่วโลกระบุให้สัตว์ต่างๆรวมอยู่ในแผนการรับมือกับภัยพิบัติแห่งชาติ
08 พฤศจิกายน 2017
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการประกาศเจตจำนงของบริษัทเนสท์เล่ สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของไก่เนื้อในระบบการจัดการอาหารของเนสท์เล่ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่จำเป็น
17 ตุลาคม 2017
รัฐบาลสหราชอาณาจักรทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกำจัดซากอวนกว่า 640,000 ตัน ที่ถูกทิ้งในทะเลทุกปี