ข่าวสารล่าสุด

Pangolin

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้รับแจ้งถึงการเข้าจับกุมสัตว์ป่าครั้งใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ไทย : ตัวนิ่ม 150 ตัว ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความโหดร้ายจากการนำไปใช้เป็นยาแผนโบราณ

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ – วันตัวนิ่มแห่งโลก

Six Legs

มหกรรมงานบุญที่สุนัขเฝ้ารอ ‘หกขาหมาเดินเล่น’ รณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) โดย คุณสุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ‘คุณปอ’ ทฤษฎี สหวงษ์ ทูตกิตติมศักดิ์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ‘คุณโตโน่’ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ผนึกกำลังกรมปศุสัตว์และเซ็นทรัล ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “หกขาหมาเดินเล่น” (หกขาครั้งที่ 3 ) เพื่อขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์อาเซียน 2020 ที่มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้สำเร็จภายในปี พ.ศ 2563

caged monkeys

เจ้าชายวิลเลี่ยมประกาศพันธกิจใหม่: การหยุดอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่า

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประกาศที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมเกี่ยวกับการขนย้ายสัตว์ป่า และช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดกับสัตว์ป่านับล้านตัวให้น้อยลง

เชียงใหม่โมเดล กรณีศึกษาสู่ ASEAN 2020

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้การสนับสนุนล้านนาด๊อกเวลแฟร์ ในปฏิบัติการ ‘เชียงใหม่โมเดล’ กำหนดพื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ