Don't Forget Them “สัตว์เลี้ยงต้องไม่ถูกทอดทิ้งในภาวะภัยพิบัติ”

ร่วมลงชื่อรณรงค์ในโครงการ #DontForgetThem เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ

บอกต่อเพื่อนๆ

เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
22 พฤศจิกายน 2019
หมูคือสัตว์ซึ่งถูกเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากในระบบอุตสาหกรรมฟาร์ม และลูกหมูจะต้องพบกับความเจ็บปวดนับตั้งแต่นาทีแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลก
18 พฤศจิกายน 2019
วันนี้ (18 พฤศจิกายน) เป็นวันแรกของสัปดาห์รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความตระหนักรู้พร้อมกันทั่วโลกเกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะ และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสาธารณะสุข บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีอำนาจวางนโยบาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นใหม่แล
13 พฤศจิกายน 2019
การสนับสนุนของคุณ ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้รัฐบาลคอสตาริกา ประกาศแคมเปญเพื่อยุติการถ่ายรูปกับสัตว์ป่า เป็นประเทศแรกของโลก #StopAnimalSelfies
หมวดหมู่: