Change for Chickens ร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตไก่ตั้งแต่วันนี้!

สุขภาพที่ดีไม่ได้มีกันง่ายๆ คุณสามารถเลือกได้ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ในฟาร์มเลี้ยงกว่า 60 ล้านตัวให้ดีขึ้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ ร่วมลงชื่อกับเราวันนี้!

บอกต่อเพื่อนๆ

เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
02 มกราคม 2020
ในการประชุมระดับโลกที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศสวีเดน ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ทางออกเดียวของแก้ไขวิกฤตแบคทีเรียดื้อยา (AMR) ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ทั่วโลกนั้นคือการจัดการกับสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมฟาร์มที่ย่ำแย่ในปัจจุบัน
22 พฤศจิกายน 2019
หมูคือสัตว์ซึ่งถูกเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากในระบบอุตสาหกรรมฟาร์ม และลูกหมูจะต้องพบกับความเจ็บปวดนับตั้งแต่นาทีแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลก
18 พฤศจิกายน 2019
วันนี้ (18 พฤศจิกายน) เป็นวันแรกของสัปดาห์รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความตระหนักรู้พร้อมกันทั่วโลกเกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะ และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสาธารณะสุข บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีอำนาจวางนโยบาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นใหม่แล