Raise Pig Right

หมูเป็นสัตว์ฟาร์มที่ถูกเลี้ยงอย่างแออัดมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก พวกมันได้รับความทุกข์ทรมานในทุกช่วงของชีวิต ร่วมลงชื่อกับเราวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตจัดหาเนื้อหมูที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีมาจำหน่าย

บอกต่อเพื่อนๆ

เราเชื่อว่าสวัสดิภาพสัตว์มีความสำคัญสำหรับโลกของเรา เราต้องการยุติการทารุณกรรมสัตว์ มาช่วยกันรวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
08 มีนาคม 2018
ซากอวนที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลเป็นเหมือนกับดับที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมากมาย บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่สามารถช่วยยุติความทรมานของสัตว์เหล่านี้