องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เป็นเครือข่ายขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสากล (World Animal Protection)
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ และบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป

เราขับเคลื่อนภารกิจเปลี่ยนวิถีโลกเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปอย่างถาวร
Ban-AMR
No Elephant Show
water testing
Support Elephant Bill

ความคืบหน้า “ร่าง พ.ร.บ. ช้างไทย” ฉบับภาคประชาชน ถึงไหนแล้ว?

จากการยื่น ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม ที่มีผู้สนับสนุนกว่า 15,938 คน แก่รัฐสภา ตั้งแต่ปี 2565 ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวอยูไหนแล้ว?

AMR petition delivery

“หวั่น” วิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาไม่ลด ยอดคนไทยเสียชีวิตพุ่งเกิน 4 หมื่นกว่าคนต่อปี

22/11/2023

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงการณ์จี้กรมปศุสัตว์ ร้องหยุดเชื้อดื้อยาและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ อย่างเป็นรูปธรรมทันที

amr event

เดินหน้าพายซัพล่องแม่น้ำสายที่ 2 นครชัยศรี จ.นครปฐม รณรงค์ต้านเชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น

13/11/2023

นำทีมโดย มารีญา พูลเลิศลาภ สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยของเชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ