เลี้ยงหมูด้วยใจ Raise Pigs Right

เราขอเวลาคุณเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยแม่หมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้ Tesco Lotus ใส่ใจเลือกเนื้อหมูมาจำหน่ายมากขึ้น ร่วมลงชื่อกับเราในโครงการ เลี้ยงหมูด้วยใจ Raise Pigs Right

บอกต่อเพื่อนๆ

เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
29 มีนาคม 2019
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำลังทำงานร่วมกับผู้ผลิตเนื้อหมูเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสวัสดิภาพขั้นสูง ในแคมเปญ “Raise Pigs Right เลี้ยงหมูด้วยใจ”