ร่วมลงชื่อสนับสนุน ’ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม

ปลดแอกช้างไทยจากความทุกข์ทรมาน ปฏิรูปคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานสากล การร่วมลงชื่อนี้เป็นการลงชื่อที่มีผลทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ซึ่งเมื่อครบ 10,000 รายชื่อแล้ว รัฐสภามีหน้าที่ต้องรับร่างกฎหมายเข้าพิจารณา

เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
โครงการของเรา
Elefantes explorado pela indústria madeireira, carregando uma pessoa nas costas enquanto uma corta está amarrada em seu corpo para puxar pedaços de madeira

ทำไมต้องมี ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม?

36 minutes ago

‘ช้าง’ เป็นสัตว์ป่าและสัตว์ประจำชาติของไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายหลายฉบับ แต่พวกมันกลับยังไม่ได้รับการดูและและปกป้องอย่างเหมาะสม ปัจจุบัน...

world tourism day

หยุดก่อนจะสาย! ผสมพันธุ์ช้างป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นอกจากผลกระทบต่อคนแล้ว ปรากฏการณ์หนึ่งที่เราพบเห็นได้ถี่ขึ้นคือช้างเลี้ยงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ต้องตกงาน อดอยาก

Tiger Petition

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกังวลการเปิดสวนเสือแห่งใหม่ ยื่น 26,000 รายชื่อคัดค้านนำสัตว์ป่ามาแสดงโชว์

28/11/2021

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เข้าพบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...