คืนช้างสู่โขลง

มีช้างกว่า 3,000 ตัวถูกใช้อย่างทารุณเพื่อให้ความบันเทิงในทวีปเอเชีย และน่าเศร้าที่ช้างเหล่านี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช้างส่วนใหญ่ถูกขังอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

บอกต่อเพื่อนๆ

วิสัยทัศน์ของเรา : เราเชื่อว่าสวัสดิภาพสัตว์มีความสำคัญสำหรับโลกของเรา เราต้องการยุติการทารุณกรรมสัตว์ มาช่วยกันรวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
03 สิงหาคม 2017
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ลงพื้นที่ประสบภัยในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ 30 ปี โดยร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และอาสาสมัครปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2560
26 กรกฏาคม 2017
โครงการ “คืนช้างสู่โขลง” ที่ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดทำขึ้น มีความมุ่งมั่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างในศูนย์ต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากพันธนาการ การทรมานทั้งปวง ให้ช้างเหล่านั้นสามารถมีชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่การนำช้างเลี้ยงทั้งหมดนั้นกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ