Change for Chickens ร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตไก่ตั้งแต่วันนี้!

สุขภาพที่ดีไม่ได้มีกันง่ายๆ คุณสามารถเลือกได้ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ในฟาร์มเลี้ยงกว่า 60 ล้านตัวให้ดีขึ้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ ร่วมลงชื่อกับเราวันนี้

เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
โครงการของเรา
Baby joey after Australian bushfires

ไฟป่าออสเตรเลีย: การสนับสนุนด้านการฟื้นฟูระยะยาวให้กับสัตว์ป่าออสเตรเลีย

3 days ago

การฟื้นฟูจากผลกระทบภัยพิบัติในระดับที่รุนแรงมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลายาวนานหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีๆ แต่ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกท่าน...

Wildlife. Not Entertainers - Elephants - World Animal Protection

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ลงนามความร่วมมือกับ TMT Travel Phuket เพื่อยุติการขายทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทรมานช้างและสัตว์ป่าอย่างจริงจัง

5 days ago

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) พร้อม นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการ...