Elephants in water watched by World Animal Protection staff

ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า

ร่วมกับเรา

งานปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า

สัตว์ป่านับล้านตัวต้องทนทุกข์ทรมานจากการแสวงผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ตั้งแต่การนำสัตว์ป่ามาใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การนำสัตว์ป่ามาเป็นอาหารและยาแผนโบราณ การนำสัตว์ป่ามาเป็นสินค้าแฟร์ชั่น รวมถึงการนำสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง

การทำงานของเราในประเทศไทยจะมุ่งเน้นไปที่ การยุติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นำสัตว์ป่ามาใช้งานเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก และสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ ช้าง และ เสือ ที่ต้องเร่งแก้ไขวิกกฤตปัญหาด้านสวัสดิภาพโดยด่วนที่สุด เพราะเราเชื่อว่า

"สัตว์ป่าทุกตัวควรได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ" 

การปฏิรูปอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เอาเปรียบสัตว์เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆ ซึ่งเราไม่สามารถทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเพียงลำพังได้ เราต้องการคนรักสัตว์อย่างคุณที่จะช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้สัตว์ป่าจำนวนมากได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

มาร่วมกับเรายุติความทรมานที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าให้หมดไปอย่างถาวร

baby elephant

สร้างความตระหนักว่า "สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง"

หยุดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิง

ผลักดันภาครัฐให้ผ่าน "พ.ร.บ. ช้างไทย" ฉบับภาคประชาสังคม

ปฏิรูปคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานสากล

์No elephant show

ผลักดันการท่องเที่ยว "ให้ช้างกลับไปเป็นช้าง"

หยุดความทรมานที่เกิดขึ้นกับช้างไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Mae Dok

พัฒนาสวัสดิภาพช้างเลี้ยงผ่านโครงการอุปถัมป์ช้าง เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของช้างไทย

ร่วมอุปถัมภ์ช้างเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากการถูกทารุณกรรม

FG

พัฒนาปางช้างผ่านโครงการ "พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง"

ช่วยเหลือปางช้างพร้อมปรับปรุงสวัสดิภาพช้างและควาญช้าง

Captive tiger chained with clipped teeth in Thailand

ผลักดันกฏหมายให้ ยุติการผสมพันธุ์เสือเชิงพาณิช

รัฐบาลต้องหยุดการผสมพันธุ์เสือที่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์

Tourist watching elephants at Elephant Valley Project (EVP) in Mondulkiri, Cambodia

ผลักดันบริษัทท่องเที่ยวให้มีนโยบายปกป้องสัตว์ป่า

การทำงานร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อปกป้องสัตว์ป่า

Elephant viewing platform at Following Giants

สนับสนุนปางช้างเป็นมิตร

การทำงานร่วมกับปางช้างเป็นมิตรเพื่อปกป้องช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว