การเพาะพันธุ์เสือคือการทำทารุณกรรมสัตว์  และประเทศไทยควรออกนโยบายห้ามการเพาะพันธุ์

การเพาะพันธุ์เสือคือการทำทารุณกรรมสัตว์ และประเทศไทยควรออกนโยบายห้ามการเพาะพันธุ์

ข่าว

เราได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยสั่งห้ามไม่ให้มีการเพาะสายพันธุ์เสือเพื่อใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า และสำหรับใช้เป็นยาแผนโบราณ

เสือทั่วโลกและโดยเฉพาะในประเทศไทย กำลังถูกเพาะพันธุ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าที่โหดร้ายและอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ

ในสถานที่ท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในประเทศไทย เสือมักถูกใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป selfies

เสือยังต้องทนทุกข์ทรมานจากสภาวะถูกกักขังในระดับรุนแรง เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการยาแผนโบราณ โดยมีความเชื่อมาอย่างยาวนานว่าอวัยวะบางส่วนของเสือนั้นมีสรรพคุณทางยาที่สามารถรักษาโรคได้ครอบคลุมตั้งแต่มะเร็งจนถึงปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งในความเป็นจริง ปัจจุบันมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถทดแทนการทำทารุณกรรมสัตว์นี้ได้

ในบางกรณีที่มีการตรวจสอบแล้ว พบว่าเสือจำนวนมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น มีจุดจบโดยการถูกสังหารเพื่อใช้ทำยาแผนโบราณ จึงทำให้ตลาดการค้า 2 แห่งนี้อาจมีความเชื่อมโยงกันอย่างเลี่ยงไม่ได้

เรากำลังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีอำนาจในประเทศไทยออกนโยบายเพื่อห้ามการเพาะพันธุ์เสือภายในปี 2020 โดยการยกเลิกการเพาะพันธุ์เสือนี้จะช่วยให้ลดจำนวนเสือที่จะถูกส่งมายัง 2 อุตสาหกรรมนี้ และในที่สุดจะไม่มีเสือตัวใดต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป

เสือเป็นสัตว์ป่า พวกมันสมควรมีชีวิตอาศัยอยู่ในป่า และในความเป็นจริงแล้วลูกเสือที่ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นในกรงเหล่านี้จะไม่สามารถกลับไปมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้

วิกโก้ต้องถูกล่ามโซ่ตลอดทั้งวันบนพื้นคอนกรีตโดยปราศจากอาหารและน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกับมัน

การถ่ายรูป Selfies คือการทรมานสัตว์

ลูกเสือที่ถูกเพาะพันธุ์ในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับตั้งแต่วันที่มันเกิด พวกมันต้องมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ ถูกขังในกรงปิด ไม่ได้รับอาหารและน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ

เสือที่ถูกใช้เพื่อการท่องเที่ยวจะถูกฝึกอย่างทารุณ ถูกล่ามโซ่ และถูกบังคับให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ท่ามกลางเสียงดังและแสงแฟลชที่กระพริบรอบๆตัว

สภาพแวดล้อมจอมปลอมเช่นนี้แตกต่างจากป่าที่พวกมันสมควรอาศัยอยู่อย่างสิ้นเชิง 

คุณช่วยพวกมันได้

การออกคำสั่งห้ามเพาะพันธุ์เสือจะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยยุติความทุกข์ทรมานของเสือได้ เราทุกคนก็สามารถช่วยเหลือเสือได้เช่นกัน

อย่าลืมว่าหากเสือนั้นสามารถแสดงให้คุณดู หรือยอมให้คุณถ่ายรูป selfie กับมันได้ แปลว่าพวกมันจะต้องถูกทำทารุณกรรมให้ทนทุกข์ทรมาน คุณสามารถช่วยได้โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและเลือกที่จะไม่ท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านั้น

เสือเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่ผู้ให้ความบันเทิง หรือเป็นเพียงส่วนผสมของยา

ร่วมยุติวงจรความทุกข์ทรมานนี้ และทำให้เสื่อเหล่านี้เป็นเพียงรุ่นสุดท้ายที่ถูกเพาะพันธุ์ให้มีชีวิตที่ต้องถูกทำทารุณกรรมไปตลอดทั้งชีวิต