Staff volunteering at a farmed animal sanctuary, Moo to Ewe

ช่วยสัตว์ในประเทศไทยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน

มีส่วนร่วมกับเรา

มีส่วนร่วมในงานรณรงค์

เราต้องการเสียงสนับสนุนด่วนจากคุณ เพื่อขับเคลื่อนงานแคมเปญให้ไปถึงเป้าหมายในการปกป้องสัตว์และยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไป

VOL

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์

คุณสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยให้หมดไป ด้วยการเข้าร่วมเป็น “อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์” กับเรา

222

ลงชื่อสนับสนุนแคมเปญ "ให้ช้างกลับไปเป็นช้าง"

ร่วมรณรงค์ด่วน!

ทุกความสนุก ทุกเสียงหัวเราะของคุณ มีความโหดร้ายทารุณแฝงอยู่ ทุกวันนี้ช้างไม่ได้เป็นช้าง แต่เป็นแค่เครื่องมือหากิน ร่วมมือกับเราเพื่อปฏิรูปวงการช้างไทย!