Elephant Valley Project (EVP) in Mondulkiri, Cambodia is a 4000-acre elephant sanctuary and eco-tourism programme that cares for 10 elephants and an entire community, including providing schooling and healthcare.

การระดมทุนแบบพันธมิตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจยุติการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยให้หมดไป ร่วมมือกับเราวันนี้”

 

เรากำลังมองหาพันธมิตร ที่อยากมีส่วนช่วยทำให้สัตว์ในประเทศไทย มีสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมที่หลาหลายประเภท ดังนี้: 

partnership giving-donate

การบริจาคเพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิพิทักษ์สัตว์ฯ

สนับสนุนด้านการเงินผ่านโครงการหรือแคมเปญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจยุติการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยให้หมดไป

products

ออกแบบผลิตภัณฑ์พิทักษ์สัตว์

ออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับคนรักสัตว์ และจัดจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์สัตว์ในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

sponsor

สปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรม

โปรโมทบริษัทของคุณให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและมีคุณค่าต่อสังคม ผ่านการสนับสนุน (สปอนเซอร์) กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

other gifts

การสนับสนุนในรูปแบบอื่น

การให้พื้นที่สื่อ ผลิตภัณฑ์ ผ่านพนักงาน หรือร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับบริษัทของคุณ

 

 

สนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 

กรุณาติดต่อ

 

 

คุณรุ่งรัชนี บัวเนียม (ก้อย) 

Partnership Engagement Manager 

อีเมล : roungratchanee@worldanimalprotection.or.th 
โทร: 089 888 5787