Baby Elephant

งานระดมทุนของเรา

โปรดสนับสนุน

ร่วมบริจาค

ทำไมเราต้องทำการระดมทุน?

 

การระดมทุนในองค์กรการกุศล คือ การรับบริจาคจากผู้สนับสนุนที่มีความสนใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมูลนิธิฯ ให้สามารถดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วให้ประสบความสำเร็จ โดยเงินบริจาคที่ได้มาจากผู้สนับสนุน จะถูกนำไปใช้ในโครงการที่ช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์อันได้แก่ โครงการอุปภัมป์ช้าง โครงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ป่า โครงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม รวมไปถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเงินบริจาคที่ได้จากการระดมทุนนี้ จะถูกนำไปจัดสรรตามเร่งด่วนและความเหมาะสมเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เงินบริจาคของคุณยังถูกนำไปช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์ได้ดังต่อไปนี้

 

  • ยุติความโหดร้ายทารุณต่อช้างไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช่วยเรียกร้องการยกระดับสวัสดิภาพให้ช้างนับพันตัวในประเทศไทยที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • สนับสนุนปางช้างสวัสดิภาพดี เพิ่มทางออกให้ช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
  • ร่วมผลักดันกฎหมาย เพื่อปกป้องและคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทย  ให้เป็นธรรมมากขึ้น เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ทุกรูปแบบ
  • ช่วยสนับสนุนการทำงานในโครงการรณรงค์ต่างๆ เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มนับล้านตัวในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

 

การบริจาคต่อเนื่องจากคุณจะช่วยให้มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดสรรค่าใช้จ่ายลงในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและสามารถมั่นใจว่าจะดำเนินโครงการได้ในระยะยาวจนประสบความสำเร็จเพื่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ยังรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่

 

การระดมทุนผ่านทางออนไลน์

 

การระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ คือ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากการถูกทารุณกรรมผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าร่วมการบริจาคได้ทั้งการบริจาคแบบต่อเนื่องและรายครั้ง ผ่านบัตรเครดิต เดบิต และโอนผ่านบัญชีธนาคาร

Kham Pang2

ร่วมไถ่ชีวิตช้าง

กองทุนช่วยเหลือเพื่อไถ่ชีวิตช้าง สู่บ้านหลังสุดท้าย

Elephant Adoption

ร่วมอุปถัมภ์ช้าง

อุปถัมภ์ช้างวันนี้ ช่วยยุติการทารุณกรรมช้างอย่างถาวร

General Donate

ร่วมบริจาค

เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ ยุติความทรมานสัตว์

Shop

ซื้อของปกป้องสัตว์

บริจาคเพื่อรับของที่ระลึกจากเรา

การระดมทุนรูปแบบอื่น

F2F

การระดมทุนแบบตัวต่อตัว

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง

Partnership

การเป็นพันธมิตรกับเรา

ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ปรเทศไทย)

Legacy

การมอบมรดก

โครงการมอบมรดกส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุดแก่สัตว์ทั้งหลาย

Telemarketing

การระดมทุนทางโทรศัพท์

ทางมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) มีการใช้ช่องทางการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ในการระดมทุน

คำถามที่พบบ่อย

1. เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยเหลือในโครงการใดบ้าง?

การบริจาคของคุณถูกใช้เพื่อยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ ช่วยให้มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) สามารถทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ที่พูดไม่ได้ เพื่อยุติความทุกข์ทรมานของสัตว์และยกระดับสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทางองค์กรจะนำไปจัดสรรทุนตามความเร่งด่วนและเหมาะสมตามโครงการต่าง ๆ

2. จะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้นเป็นตัวแทนการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) จริง?

สามารถตรวจสอบได้จากชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนและหมายเลขประจำตัวจากบัตรของเจ้าหน้าที่ หากไม่มั่นใจหรือต้องการแจ้งเหตุร้องเรียนต่าง ๆ สามารถแจ้งกับมูลนิธิฯ ได้โดยตรง โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียดคร่าว ๆ ที่พบ อาทิ ชื่อ สถานที่ที่พบ วันและเวลา เป็นต้น

3. ทำไมต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือหาผู้บริจาคแบบตัวต่อตัว ตามสถานที่ต่าง ๆ?

การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางที่ทำให้บุคคลทั่วไปทั้งที่รู้จักมูลนิธิฯ อยู่แล้ว และกำลังสนใจรับข้อมูล รวมไปถึงผู้ที่ไม่เคยรู้จักมูลนิธิฯ เลย สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้รับทราบถึงโครงการ ภารกิจ เป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรฯ ได้อย่างง่ายดายผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุน ทั้งยังสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือถ้าหากสนใจร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและยุติความทารุณต่อสัตว์ ก็สามารถเข้าร่วมได้เลยทันทีผ่านการสนับสนุนต่อเนื่อง

4. ทำไมต้องผ่านบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น และสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าเป็นการบริจาคให้มูลนิธิจริง ๆ?

เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการดำเนินการทางการเงินของผู้บริจาคและมูลนิธิฯ การบริจาคผ่านบัตรเครดิตเป็นช่องทางที่อยู่ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยระบบ 2C2P payment gateway ที่เป็นที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ให้ทางผู้บริจาคมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินของคุณปลอดภัย เงินบริจาคเข้าถึงมูลนิธิฯโดยตรง และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ครั้งที่ยอดบริจาคถูกเรียกเก็บ ในใบแจ้งยอด (statement) จะขึ้นชื่อของ World Animal Protection และการบริจาคผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เป็นการดำเนินการเรียกเก็บยอดบริจาคได้ทุกเดือนโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้บริจาคไม่ต้องดำเนินการอะไรอีกด้วย

5. การเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปจะตัดเงินในทุก ๆ วันที่เท่าไหร่ของเดือน?

ปกติจะเรียกเก็บวันที่ 5 ของทุกเดือน แต่ถ้าบริจาคมาใกล้วันที่ 5 เช่น บริจาคเข้ามา วันที่ 29/11/2023 ระบบจะเว้นระยะเวลาประมาณ 10 วัน ถึงค่อยเรียกเก็บ กรณีนี้ ก็จะเรียกเก็บวันที่ 8/12/2023 เป็นต้น

6. หากเข้าร่วมโครงการอุปถัมป์ช้างอย่างต่อเนื่อง ผู้สนับสนุนจะได้รับอะไรบ้าง?

1. ประกาศนียบัตรและชุดของที่ระลึกจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

2. อัพเดตข่าวสารและความคืบหน้าในโครงการต่างๆ ผ่านทางแม็กกาซีน อีเมล หรือ SMS

3. โอกาสพบกับช้างที่คุณอุปถัมภ์ รวมถึงบัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในการขับเคลื่อนภารกิจยุติการทารุณกรรมสัตว์ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

7. นอกจากการบริจาคต่อเนื่องแล้ว มีช่องทางอื่นที่สามารถสนับสนุนได้อีกหรือไม่?

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อย สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้ที่ 02-007-1767 กด 1  หรือ supporters@worldanimalprotection.or.th

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อย สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้ที่ 02-007-1767 กด 1 หรือ supporters@worldanimalprotection.or.th