การระดมทุนแบบตัวต่อตัว

Face-to-Face Fundraising

การระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง เป็นการระดมทุนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการของมูลนิธิฯ รวมไปถึงตอบคำถามทั่วไปที่แก่ผู้ที่สนใจ

 

หากท่านมีความสนใจที่จะสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยการบริจาค ก็สามารถทำการบริจาคต่อเนื่องกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง โดยทางเจ้าหน้าที่ระดมทุนของมูลนิธิฯ จะไม่รับบริจาคเป็นเงินสด แต่จะเป็นการรับบริจาคผ่านระบบ payment gateway 2C2P เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริจาค โดยผู้บริจาคสามารถรับทราบความคืบหน้าของโครงการและการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้จากข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลอย่างต่อเนื่อง และจะได้รับนิตยาสารขององค์กรผ่านทางไปรษณีย์ทุก ๆ 3 เดือน

 

มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้บริษัท Omniraise.Co.,Ltd เป็นตัวแทนในการดำเนินการระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยตรงตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ระดมทุนที่ได้รับมอบหมายนั้นได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และมีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินการด้านการระดมทุนโดยตรง

 

สถานที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุน

 

OM0012

ลุค อเล็กซานเดอร์เฮฟ เฟอร์แนน (Luke)

OM0011

แอลลอน ฟิลลิป นอร์แมน (Aaron)

OM0156

พจนารถ คมขำ (May)

OM0181

ณัฐวุฒิ ลัยวิรัตน์ (Non)

OM0813

ศศลักษณ์ นันทนาวินิจกลุล (Nun)

OM0994

อุไรวรรณ ศรีบุตรสุข (Aon)

OM1168

พรสุภางค์ วุ่นชุม (Boom)

OM1244

น้ำทิพย์ เพ็งโคตร (Bie)

OM0817

วุฒิชัย กระจับเงิน (Axe)

OM1519

จิรวัฒน์ ปานมหาชัย (Best1)

OM1533

ปอรรัชม์ เอียดอ้น (Por)

OM1534

ราภรณ์ กฤษณะพันธ์ (Ae)

OM1546

วินเลี่ยม ธนาธิป ชาน (Tee)

OM1547

นิพพิชฌน์ เหมลา (Nu)

OM1548

นิพพิชฌน์ เหมลา (Opor)

OM1549

พุฒิพงศ์ แจ้งศรี (Bell)

OM0639

สุชาวดี อบเชย (Fern)

OM1237

ณัฐรดี เรืองศรี (Opor)

OM1484

จริดา ประเสริฐ (Mint)

คำถามที่พบบ่อย

Q: เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยเหลือในโครงการใดบ้าง?

A: การบริจาคของคุณถูกใช้เพื่อยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ ช่วยให้มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) สามารถทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ที่พูดไม่ได้ เพื่อยุติความทุกข์ทรมานของสัตว์และยกระดับสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทางองค์กรจะนำไปจัดสรรทุนตามความเร่งด่วนและเหมาะสมตามโครงการต่าง ๆ

Q: จะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้นเป็นตัวแทนการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) จริง?

A: สามารถตรวจสอบได้จากชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนและหมายเลขประจำตัวจากบัตรของเจ้าหน้าที่ หากไม่มั่นใจหรือต้องการแจ้งเหตุร้องเรียนต่าง ๆ สามารถแจ้งกับมูลนิธิฯ ได้โดยตรง โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียดคร่าว ๆ ที่พบ อาทิ ชื่อ สถานที่ที่พบ วันและเวลา เป็นต้น

Q: ทำไมต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือหาผู้บริจาคแบบตัวต่อตัว ตามสถานที่ต่าง ๆ?

A: การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางที่ทำให้บุคคลทั่วไปทั้งที่รู้จักมูลนิธิฯ อยู่แล้ว และกำลังสนใจรับข้อมูล รวมไปถึงผู้ที่ไม่เคยรู้จักมูลนิธิฯ เลย สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้รับทราบถึงโครงการ ภารกิจ เป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรฯ ได้อย่างง่ายดายผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุน ทั้งยังสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือถ้าหากสนใจร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและยุติความทารุณต่อสัตว์ ก็สามารถเข้าร่วมได้เลยทันทีผ่านการสนับสนุนต่อเนื่อง

Q: ทำไมต้องผ่านบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น และสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าเป็นการบริจาคให้มูลนิธิจริง ๆ?

A: เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการดำเนินการทางการเงินของผู้บริจาคและมูลนิธิฯ การบริจาคผ่านบัตรเครดิตเป็นช่องทางที่อยู่ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยระบบ 2C2P payment gateway ที่เป็นที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ให้ทางผู้บริจาคมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินของคุณปลอดภัย เงินบริจาคเข้าถึงมูลนิธิฯโดยตรง และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ครั้งที่ยอดบริจาคถูกเรียกเก็บ ในใบแจ้งยอด (statement) จะขึ้นชื่อของ World Animal Protection และการบริจาคผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เป็นการดำเนินการเรียกเก็บยอดบริจาคได้ทุกเดือนโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้บริจาคไม่ต้องดำเนินการอะไรอีกด้วย

Q: การเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปจะตัดเงินในทุก ๆ วันที่เท่าไหร่ของเดือน?

A: ปกติจะเรียกเก็บวันที่ 5 ของทุกเดือน แต่ถ้าบริจาคมาใกล้วันที่ 5 เช่น บริจาคเข้ามา วันที่ 29/11/2023 ระบบจะเว้นระยะเวลาประมาณ 10 วัน ถึงค่อยเรียกเก็บ กรณีนี้ ก็จะเรียกเก็บวันที่ 8/12/2023 เป็นต้น

Q: หากเข้าร่วมโครงการอุปถัมป์ช้างอย่างต่อเนื่อง ผู้สนับสนุนจะได้รับอะไรบ้าง ?

A: 1. ประกาศนียบัตรและชุดของที่ระลึกจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

2. อัพเดตข่าวสารและความคืบหน้าในโครงการต่างๆ ผ่านทางแม็กกาซีน อีเมล หรือ SMS

3. โอกาสพบกับช้างที่คุณอุปถัมภ์ รวมถึงบัตรเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในการขับเคลื่อนภารกิจยุติการทารุณกรรมสัตว์ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

Q: นอกจากการบริจาคต่อเนื่องแล้ว มีช่องทางอื่นที่สามารถสนับสนุนได้อีกหรือไม่?

A: มี ผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้หลายช่องทาง ทั้งการบริจาครายครั้งผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิโดยตรง และการบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร และซื้อของที่ระลึกของมูลนิธิผ่านทาง https://shop.worldanimalprotection.or.th

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อย สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้ที่ 02-007-1767 กด 1  หรือ supporters@worldanimalprotection.or.th