privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว - ประเทศไทย

เรียนรู้

นโยบายความเป็นส่วนตัว - ประเทศไทย

 

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกต้องการแรงสนับสนุนจากคนใจดีอย่างคุณเพื่อช่วยกันปกป้องสัตว์ทั่วโลกจากการกระทำอันโหดร้าย การสนับสนุนของพวกคุณคือสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งมั่นปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและยึดมั่นความโปร่งใสในการนำเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ นโยบายนี้จึงครอบคลุมวิธีการรวบรวบจัดเก็บข้อมูล เหตุผลที่องค์กรต้องการข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและปลอดภัย

ข้อมูลส่วนตัว คือ ข้อมูลที่บ่งบอกตัวคุณ หรือถูกใช้เพื่อระบุตัวตนคุณ นโยบายนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมได้จากเว็บไซต์ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลขององค์กรบนเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายนี้ยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล จดหมาย แบบตัวต่อตัว หรือข้อมูลที่เราได้รับจากคุณทางอ้อม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวขององค์กร โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 020071767privacy@worldanimalprotection.or.th หรือเขียนจดหมายมาหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชั้น 27 เลขที่ 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

 

“พวกเรา” คือ ใคร?

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย (อชต./ภ.๐๐๑/๒๕๖๒และเป็นสำนักงานสาขาภายใต้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอยู่ในประเทศอังกฤษและเวลส์ (เลขทะเบียนมูลนิธิ: 1081849) จดทะเบียนบริษัท (จำกัด) โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงินในประเทศอังกฤษและเวลส์ (เลขจดทะเบียน: 4029540) องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีบริษัทลูก 2 แห่ง ได้แก่ World Animal Protection Trading Company Limited (เลขจดทะเบียน: 2880146) และ World Animal Protection Executor Service Limited (เลขจดทะเบียน: 3106147) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งตั้งอยู่ที่ 5th Floor, 222 Gray’s Inn Road, London WC1X 8HB (สหราชอาณาจักร)

คำว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในนโยบายฉบับนี้ หมายถึง สำนักสาขาประจำประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

สำนักงานสาขาต่างประเทศของเราตั้งอยู่ในลอนดอน โดยเราทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานสาขาต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจว่า เราได้ขับเคลื่อนงานเพื่อยุติความโหดร้ายและการทรมานสัตว์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตอบโจทย์กลยุทธ์ที่พนักงานทั่วโลกได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาขึ้นมา

“กลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก” (World Animal Protection Group) ในที่นี้ หมายถึง สำนักงานของเราทั่วโลก ได้แก่ สำนักงานสาขา บริษัทลูก และบริษัทในเครือ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานขององค์กร และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ตนเองปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้รู้วิธีการนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาไปใช้ให้ถูกต้อง

 

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการจากคุณและเราเอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำไม?

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณทุกครั้งที่คุณบริจาคเงิน ร่วมลงนาม รับจดหมายข่าว ส่งข้อสงสัยเข้ามาทางอีเมลหรือจดหมาย หรือติดต่อเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • โทรศัพท์บ้าน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • บัญชีธนาคาร หรือเลขที่บัตรเครดิต

หากเป็นไปได้ เราอาจขอข้อมูลอื่น ๆ จากคุณเพิ่มเติม เช่น

 • วันเกิด
 • ความคิดเห็นเรื่องการบริจาคเงิน หรือประเด็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ (เช่น เพื่อช่วยพัฒนางานด้านการตลาดและแคมเปญรณรงค์ หรือทำความเข้าใจแรงบันดาลใจของคุณที่ตัดสินใจเข้ามาสนับสนุนเรา)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ หรือความต้องการอาหารพิเศษ (เช่น เข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬา)

 เราอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์* ของคุณ เช่น

 • ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน การเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่คุณเข้าใช้
 • *อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้ ‘คุกกี้’

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น

 • ตัวแทนด้านกฎหมายและตัวแทนทำพินัยกรรมเพื่อจัดสรรทรัพย์สินสู่องค์กร 
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ (อ่าน ‘การสร้างบัญชีสำหรับผู้สนับสนุน’) 

 

เด็ก

เราปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตนเอง โดยเฉพาะเด็ก หากเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด (รวมถึงการสร้างบัญชีส่วนตัว หรือการโฆษณาในรูปแบบดิจิตอลต่าง ๆ) เราจะขอให้คุณระบุอายุ ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีต้องการสนับสนุนงานช่วยเหลือสัตว์ของเรา เราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กคนดังกล่าวได้

 

เรานำข้อมูลที่ได้จากคุณไปใช้ทำอะไรบ้าง?

เราใช้ข้อมูลจากคุณเพื่อ:

 • จัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณต้องการ เช่น การตอบจดหมาย หรือแจ้งข้อมูลสำหรับเข้าร่วมงานที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 • การจัดการภายใน (เช่น บัญชีและการจัดบันทึกข้อมูล) และแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริการและนโยบาย
 • รับเงินบริจาคและตรวจสอบระบบการจ่ายเงิน
 • จัดทำฐานข้อมูลของอาสาสมัครและผู้สนับสนุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราไว้ เช่น ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่คุณพึงพอใจ
 • รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครงานและอาสาสมัคร
 • จัดหาข้อมูลที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของคุณ (อ่าน ‘การตลาดทางตรง’ ด้านล่าง)
 • สำรวจสถิติประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้สนับสนุนเพื่อช่วยให้เราพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูล ในบางครั้ง ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้สร้างบัญชี (ดู ‘การสร้างบัญชีของผู้สนับสนุน’ ด้านล่าง)
 • ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่คุณอยากช่วยสนับสนุน หรือร่วมกิจกรรมกับเรา เราอาจจะสร้างบัญชีที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณไว้ โดยจะเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับข้อมูลสาธารณะหรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ (อ่าน ‘การสร้างบัญชีสำหรับผู้สนับสนุน’) 
 • ค้นหากลุ่มคนแบบคุณที่มีแนวโน้มสนใจงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกบนโซเชียลมีเดีย และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรแก่พวกเขา (ดู ‘เฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดีย’ ด้านล่าง)
 • จัดการและตอบสนองต่อการจัดสรรทรัพย์สินเพื่อองค์กรผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้รับผิดชอบคนอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ดูแลพินัยกรรม

 

งานสื่อสารการตลาด

การตลาดในที่นี้ หมายถึง การสื่อสารที่เราส่งให้คุณเพื่อประชาสัมพันธ์ความตั้งใจ แผนงาน และงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รวมถึงการนำเสนอข่าว แคมเปญรณรงค์ การระดมทุน และวิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถช่วยสนับสนุนงานของพวกเราได้

 • เราจะติดต่อคุณทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และข้อความ (SMS) ในกรณีกิจกรรมการตลาดและการโฆษณา ตามที่คุณได้ให้ความยินยอม
 • ในกรณีที่คุณบริจาคเงิน หรือสนับสนุนแคมเปญรณรงค์ของเราในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เราอาจส่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจไปตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้ รวมถึงการระดมทุนเพื่อยุติการทารุณกรรมและความทุกข์ทรมานในสัตว์
 • คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากเราได้ทุกเมื่อ เพียงแค่กดลิงค์ ‘ยกเลิกการรับข่าวสาร’ (unsubscribe) ในอีเมล หรือโทรมาที่ 020071767 หรือส่งอีเมลมาที่ privacy@worldanimalprotection.or.th

 

 

การสร้างบัญชีสำหรับผู้สนับสนุน

เราใช้เทคนิคการสร้างบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าข่าวสารที่เรานำเสนอนั้นเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เราติดตามหัวข้อสวัสดิภาพสัตว์ที่คุณมักให้ความสนใจ จำนวนความถี่การเข้าชม และจำนวนเงินที่คุณบริจาคมา หากมีการบริจาคครั้งต่อไป เราจะตรวจสอบประวัติการบริจาคของคุณเพื่อให้เราเข้าใจคุณมากขึ้น และขอการบริจาคเงินจากคุณในจำนวนที่เหมาะสม เราจัดทำการประเมินประสิทธิภาพของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่า การค้นหาข้อมูลของเราไม่ได้ลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้

 

เฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดีย

หากคุณได้มอบความยินยอมให้ใช้อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลตรงนี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกผ่านเฟซบุ๊กหรือช่องทางโซเซียลมีเดียอื่น ๆ เรารักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการตั้งค่ารหัสผ่าน และไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่นหรือองค์กรอื่นใด

นอกเหนือจากนี้ เราอาจใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กหรือช่องทางโซเซียลมีเดียอื่นเพื่อระบุผู้ใช้งานคนอื่นบนแต่ละช่องทางโซเซียลมีเดียที่มีแนวโน้มสนใจงานช่วยเหลือสัตว์ขององค์กรเรา พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นใดเช่นกัน

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถยกเลิกการให้ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล (โทร. 020071767 หรืออีเมล privacy@worldanimalprotection.or.th) หรือคุณสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งแค่บนเฟซบุ๊ก

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่รับประกันว่า คุณจะไม่เห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกอีก เนื่องจากช่องทางโซเซียลมีเดียอาจเป็นผู้ตัดสินใจการแสดงข้อมูลข่าวสารนั้นเองโดยอิงจากหลักเกณฑ์ของโซเซียลมีเดียนั้นๆ ไม่ใช่ข้อมูลจากทางองค์กร

 

องค์กรนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปแลกเปลี่ยนกับใครบ้างหรือไม่?

เราไม่ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นใด

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงอีเมลหรือจดหมายจะถูกแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้สื่อสารกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อต้องการให้คุณติดต่อกับทีมในพื้นที่ได้ เรารับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดี

ในกรณีที่เราไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เราจะทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ หลังจากได้รับการแสดงความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณ และเราได้ชี้แจ้งความเสี่ยงในการถ่ายโอนข้อมูลให้คุณทราบแล้วเท่านั้น

บางครั้ง เราว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้เก็บรักษาและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า องค์กรได้กำหนดให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล แสดงแผนงาน ส่งออกอีเมล จัดส่งสินค้า ส่งจดหมาย ระดมทุนผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือแบบตัวต่อตัว จัดทำวิจัยหรือวิเคราะห์ ทำความสะอาดข้อมูล และบริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เราเข้าทำสัญญากับบริษัทภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดเป็นความลับ และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการตามที่เราต้องการ หากบริษัทไม่ต้องการข้อมูลของคุณแล้ว เขาจะต้องลบข้อมูลคุณออกจากระบบอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร

อย่างไรก็ตาม เราแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายหรือ ‘จำเป็น’ ต้องนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ความมั่นคงแห่งชาติ ภาษี หรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ

 

องค์กรจัดเก็บข้อมูลของฉันไว้นานแค่ไหน และจัดเก็บไว้ที่ไหน?

ระยะการจัดเก็บข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่เราได้รับมา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่นานมากขึ้น เราตรวจสอบข้อมูลอยู่เป็นระยะ รวมถึงข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษเพื่อจะได้เก็บข้อมูลในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

การสื่อสารทางการตลาด

หากคุณยินยอมให้ทางเราส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด เราจะเก็บชื่อและข้อมูลการติดต่อไว้ตามช่วงเวลาตามที่คุณต้องการ หากเราพบว่า คุณไม่ตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสาร ที่เราส่งไปให้ เช่น ไม่เปิดอ่านอีเมล ตอบข้อความ (SMS) หรือไม่สนับสนุนงานขององค์กรเราในรูปแบบอื่น ๆ หลังจากนั้น 2 ปี เราอาจลบข้อมูลของคุณออกจากระบบ

 

ข้อมูลทางการเงิน

ในกรณีที่คุณบริจาคเงินให้เราเป็นประจำ เราจะเก็บข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคในแต่ละครั้งไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกการบริจาค หากคุณต้องการยกเลิกการบริจาค เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือข้อมูลทางทางการเงินอื่น ๆ) หลังจากคุณได้ทำการยกเลิกการบริจาค เราจะบันทึกประวัติการบริจาคของคุณไว้ 2 ปีเท่านั้น

 

ข้อมูลร่วมลงนาม

เมื่อใดที่คุณร่วมลงนาม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ในระยะเวลาที่คุณยังสนับสนุนแคมเปญรณรงค์ หากบัญชีคุณไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 2 ปี เราจะลบข้อมูลการลงนามของคุณจากระบบ ไม่มีการเคลื่อนไหวในที่นี้ หมายถึง คุณไม่ได้ร่วมลงนามในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ตัวใดของเราเลย

เมื่อข้อมูลของคุณใกล้หมดอายุ เราจะลบข้อมูลลับ รวมถึงการลบหรือการเลือกบันทึกแบบนิรนามสำหรับเอกสารที่มีความสำคัญน้อยลงมา

อย่างไรก็ตาม ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเราบางส่วนอยู่นอกประเทศไทย เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังสำนักงานสาขาในกลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและองค์กรภายนอกที่เราไว้ใจได้ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ พวกเขาอาจใช้คอมพิวเตอร์ หรือระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Computing ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย คุณมั่นใจได้ว่า ในขณะที่ข้อมูลของคุณถูกถ่ายโอนหรือจัดเก็บไว้นอกประเทศ เราจะใช้มาตรการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อรับประกันว่า ข้อมูลของคุณถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับข้อมูลอื่น ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างของเราสามารถเข้าดูแนะใช้ข้อมูลส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่านั้น เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัย SSL เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลด้านการเงิน ถึงแม้เราจะรับประกันไม่ได้ว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นจะจะสูญหาย ถูกนำเอาไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับข้อมูลอื่น เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น

 

สิทธิเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎ PDPA (ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณมีสิทธ์ดังต่อไปนี้

 • สิทธ์ที่จะได้รับการแจ้งว่ากำลังประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไร
 • สิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและกระบวนการ
 • สิทธ์ในการพกพาข้อมูล
 • สิทธ์คัดค้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
 • สิทธ์ในการลบข้อมูล / ลืมข้อมูล
 • สิทธ์ในการจำกัดการประมวลผล
 • สิทธ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของคุณ และเราต้องการให้คุณควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูลข้างล่างจะอธิบายวิธีใช้สิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถใช้สิทธิขอสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ โดยส่งคำขอพร้อมหลักฐานแสดงตัวตน (หน้าที่มีรายละเอียดส่วนตัวของหนังสือเดินทางปัจจุบัน หรือบัตรประชาชน) มาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชั้น 27 เลขที่ 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือโทรมาหาเราได้ที่ 020071767 โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว การแสดงหลักฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณสามารถระบุได้ว่าต้องการบันทึกตัวไหน หรือไม่ต้องแจ้งเราก็ได้

คุณสามารถใช้สิทธิขอให้ทางเราดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ โดยส่งรายละเอียดที่ถูกต้องและติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชั้น 27 เลขที่ 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือโทรมาหาเราได้ที่ 020071767 หรือเขียนอีเมลมาที่ privacy@worldanimalprotection.or.th

เราอาจจะขอให้คุณระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้สนับสนุนหรือขอหลักฐานแสดงตัวตนอื่น

ในบางกรณี คุณสามารถขอให้ทางเราลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณออกจากระบบ หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรอื่นได้ ในกรณีที่ทำได้ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล คุณยังมีสิทธิปฏิเสธการประมวลเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การตลาดทางตรง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ หรือแสดงเจตจำนงในการใช้สิทธินั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชั้น 27 เลขที่ 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือเขียนอีเมลมาหาเราได้ที่ privacy@worldanimalprotection.or.th หากเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องที่ขอเข้ามาได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุ

 

คุณจะดำเนินข้อร้องเรียนได้อย่างไร?

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกต้องการแรงสนับสนุนจากคนใจดีอย่างคุณเพื่อช่วยกันปกป้องสัตว์ทั่วโลกจากการกระทำอันโหดร้าย การสนับสนุนของพวกคุณคือสิ่งสำคัญ เราจึงอยากให้คุณมีความสุขและมั่นใจในสิ่งที่พวกเราทำ ด้วยเหตุผลนี้ เราอยากฟังคำติชมจากคุณ เราจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีก

หากคุณต้องการร้องเรียนการใช้ข้อมูลขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (หรือบุคคลที่สามอื่นที่ถูกว่าจ้างให้มาจัดการข้อมูล) หรือการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน คุณสามารถดำเนินการได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • กรอกฟอร์มข้อมูลการติดต่อออนไลน์
 • จดอีเมลมาที่ privacy@worldanimalprotection.or.th  
 • โทรศัพท์ได้ที่ 020071767 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
 • เขียนจดหมายมาที่ศูนย์บริการผู้สนับสนุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชั้น 27 เลขที่ 253 อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

 

ต่อจากนั้น?

เรารับฟังข้อร้องเรียนด้วยความใส่ใจ ฉับไว และสุภาพนอบน้อม

เมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียน เราจะข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม หากเรื่องร้องเรียนมีความซับซ้อน หรือต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เราอาจใช้เวลานานกว่า 7 วันทำการในการติดต่อกลับ

 

หากคุณไม่พอใจกับการดำเนินการ คุณทำอะไรได้บ้าง?

หากคุณรู้สึกไม่พอใจ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เราจะเร่งมือตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณ และแจ้งผลการดำเนินงานภายใน 10 วันทำการ

 

คุณสามารถดำเนินการต่อข้อร้องเรียนต่อได้หรือไม่?

เรามีความมุ่งมั่นในการจัดการทุกปัญหาร้องเรียน แต่ถ้าคุณยังรู้สึกเรายังทำไม่เต็มที่ คุณสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Committee: PDPC)

เว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา และเราไม่สามารถใช้นโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นได้ หากคุณเข้าเว็บไซต์ผ่านลิงค์ที่ปรากฏขึ้นมา ผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างจากนโยบายเรา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะประกาศขึ้นบนเว็บเพจ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บเพจเป็นประจำ หรือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เราจะแจ้งคุณ