Two elephants walking WAP staff watching

สถานที่ที่เป็นมิตรกับช้าง

ร่วมสนับสนุน

สถานที่ที่เป็นมิตรกับช้างตามคำแนะนำของเรา

 

การเยี่ยมชมช้างในปางช้างเป็นมิตรถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างและนอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนการทำงานของปางช้างเป็นมิตรให้สามารถเลี้ยงช้างและดูแลช้างที่อยู่ในนั้นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา

 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกให้การสนับสนุนปางช้างที่เป็นมิตรหลายแห่ง ตั้งแต่การให้ทุนสนับสนุนในการปรับรูปแบบปางช้างให้เป็นมิตรต่อช้างอย่างแท้จริง ตลอดจนให้งบช่วยเหลือฉุกเฉินในช่วงโควิด 19 ที่การท่องเที่ยวซบเซา ท่านสามารถอ่านเรื่องราวและที่มาของปางช้างแต่ละปางได้ด้านล่างนี้ค่ะ

 

Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES)

Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES)