สมาชิกใหม่ มิตรภาพใหม่ ณ Following Giants

16/02/2021

ต้อนรับ “ทองสุข” สมาชิกใหม่ที่จะได้มีชีวิตสุขสบายตามธรรมชาติ ปราศจากความทุกข์ทรมาน ที่ปางช้าง Following Giants ผ่านการสนับสนุนขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

แหล่งมรดกวาฬแห่งใหม่สองแห่งได้รับรางวัลให้เป็นก้าวสำคัญของการปกป้องสัตว์ป่า

Dolphins underwater at Whale Heritage Site Tenerife La Gomera - Francis Pérez

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล Tenerife-La Gomera ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Tenerife ประเทศสเปน ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแหล่งมรดกโลกของวาฬแห่งแรกในยุโรป...