เนื้อหมูราคาแพง... ควรจะจบลงที่ไหน?

นับเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี ที่เนื้อหมูราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ASF และด้วยกระแสความไม่โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่ปกปิดข้อมูลด้านโรคระบาดมานานหลายปี ได้ส่งผลให้หลายฝ่ายต้องรับผลกระทบเต็มๆ จากการจัดการกับหมูที่ติดโรค กลุ่มผู้ผลิตเนื้อหมูต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ ในขณะที่หมูต้องเสียชีวิตไปกว่าครึ่งประเทศ และเรื่องหมูๆ จะจบอยู่ที่ราคาแพงแค่นี้หรือ?