งานระดมทุนของเรา

ทำไมเราต้องทำการระดมทุน?

การระดมทุนในองค์กรการกุศล คือ การรับบริจาคจากผู้สนับสนุนที่มีความสนใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมูลนิธิฯ ให้สามารถดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วให้ประสบความสำเร็จ โดยเงินบริจาคที่ได้มาจากผู้สนับสนุน จะถูกนำไปใช้ในโครงการที่ช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์อันได้แก่ โครงการอุปภัมป์ช้าง โครงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ป่า โครงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม รวมไปถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเงินบริจาคที่ได้จากการระดมทุนนี้ จะถูกนำไปจัดสรรตามเร่งด่วนและความเหมาะสมเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เงินบริจาคของคุณยังถูกนำไปช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์ได้ดังต่อไปนี้

  • ยุติความโหดร้ายทารุณต่อช้างไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช่วยเรียกร้องการยกระดับสวัสดิภาพให้ช้างนับพันตัวในประเทศไทยที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • สนับสนุนปางช้างสวัสดิภาพดี เพิ่มทางออกให้ช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
  • ร่วมผลักดันกฎหมาย เพื่อปกป้องและคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทย  ให้เป็นธรรมมากขึ้น เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ทุกรูปแบบ
  • ช่วยสนับสนุนการทำงานในโครงการรณรงค์ต่างๆ เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มนับล้านตัวในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

การบริจาคต่อเนื่องจากคุณจะช่วยให้มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดสรรค่าใช้จ่ายลงในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและสามารถมั่นใจว่าจะดำเนินโครงการได้ในระยะยาวจนประสบความสำเร็จเพื่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ยังรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่

การระดมทุนผ่านทางออนไลน์

การระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ คือ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากการถูกทารุณกรรมผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าร่วมการบริจาคได้ทั้งการบริจาคแบบต่อเนื่องและรายครั้ง ผ่านบัตรเครดิต เดบิต และโอนผ่านบัญชีธนาคาร

Elephants Gee Chreng and Ning Wan at Elephant Valley Project.
Elephant Adoption
Pigs at a high welfare farm in the US - World Animal Protection
General Donation
A young chicken chick in the grass
Merchandise

การระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ

Face-to-Face Thumbnail
Face-to-Face Fundraising
Partnership Giving Thumbnail
Partnership Giving
Legacy Giving Thumbnail
Legacy Giving
Telefundraising Thumbnail
Telefundraising