"ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด" บ้านที่ปลอดภัยของเหล่าช้างไทย

08/11/2022

พังสวย พังน้อย พังร่ม พังบัวงาม พังวาสนา พังดาวนำโชค สีดอสมโภช พลายหมู สีดอนวล อาจเคยเป็นช้างที่ถูกมนุษย์ใช้งานอย่างทารุณเพื่อประโยชน์ทางการค้า แต่ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดมหึมาเหล่านี้ ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขและเป็นอิสระตามวิถีธรรมชาติของช้างอย่างแท้จริง ด้วยการช่วยเหลือของคุณแคทเธอรีน คอนเนอร์ และคุณอนนท์ พิมพ์เหมือน ผู้ก่อตั้ง Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES) หรือศูนย์บริบาลช้างบุญรอด

พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ของ “ใบตอง-กีรตินุช เหลืองอังกูร” นักกิจกรรมบำบัด ผู้ระดมทุนสนับสนุนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ต่อเนื่องนับ 10 ปี

kira_6

ภาพลายเส้นรูปหัวใจที่ถูกแบบครึ่งเป็นรูปไก่และหมูในหัวใจดวงเดียวกันด้วยสีสันสดใสอยู่บนเสื้อทีเชิ้ต ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะใครบางคนวาดรูปได้...

“คลองไผ่ฟาร์ม” ส่งต่อการให้ความเคารพในอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี

คลองไผ่ฟาร์ม (Klong Phai Farm)

สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม นับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผู้ผลิตสัตว์ปีก แม้ว่าคนนอกภาคเกษตรกรรมอาจไม่เข้าใจแนวทางการผลิตในปัจจุบัน...