แถลงการณ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า: เราต้องร่วมกันยุติการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องจากสัตว์ป่า

26/03/2020

นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ถึงเวลาแล้วที่เราควรคืนสัตว์ป่ากลับสู่บ้านที่แท้จริงของพวกเขา

An unconscious pangolin is held by the next by poachers, being boiled while probably still alive.

ในขณะที่พวกเราทุกคนกำลังรับมือสถานการณ์โควิด-19 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังคงเดินหน้าทำงานปกป้องคุ้มครองและดูแลสัตว์ป่าต่อไป