พบมฤตยูดื้อยาในแหล่งน้ำใกล้ฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรมที่ไร้สวัสดิภาพ!

05/04/2021

จากงานวิจัยล่าสุดขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศแคนนาดา สเปน ไทยและสหรัฐอเมริกา ได้ตรวจพบยีนดื้อยาปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ในแหล่งน้ำสาธารณะใกล้ฟาร์มอุตสาหกรรมที่สัตว์มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานก่อนที่จะมาเป็นอาหาร

“วันช้างไทย” เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย เข้าสภาฯ กฏหมายจากความตั้งใจปกป้องสวัสดิภาพช้าง

The elephant Mae Dok in the grass at Burm and Emily's Elephant Sanctuary.

ประเทศไทยประกาศปิดป่า สิ้นสุดสัมปทานไม้ในพื้นที่ป่าเมื่อปี พ.ศ.2532 ถือเป็นช่วงเวลายาวนานกว่า 132 ปี...

ข่าวดี! รัฐนิวเซาท์เวลส์ออกกฎหมายห้ามขยายพันธุ์โลมาเพื่อความบันเทิง

Dolphins in the wild in Australia - Mandurah Cruises - World Animal Protection

รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ออกระเบียบใหม่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ...